prl cooltura
       
Niedziela, 05.04.2020 Ireny, Kleofasa, Wincentego
| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Przyjęliśmy rolę służebną
Ryszard Kaczorowski
Przyjęliśmy rolę służebną

Rozmawiała Sylwia Milan


ostatnia aktualizacja: 2008/09/21 07:50

W kraju do 1989 roku o suwerenność Polski walczyła „Solidarność”. Za granicą – środowiska emigracji niepodległościowej, skupione wokół prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Ostatni prezydent RP rezydujący w Londynie, RYSZARD KACZOROWSKI, przekazał insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie Prezydentowi III RP, wybranemu w wolnych wyborach w 1990 roku.

Panie prezydencie, w jakiej sytuacji dowiedział się pan, że Polska mimo wygranej wojny, przechodzi w strefę obcych wpływów?

Byłem żołnierzem II Korpusu Polskiego we Włoszech, kiedy dotarły do nas nieprzychylne Polsce informacje z konferencji w Teheranie. Nie znaliśmy szczegółów, ale widać było, że zakończenie wojny nie będzie dla nas korzystne. Potem dowiedzieliśmy się, że układ jałtański zamyka nam drogę powrotu do Polski. Kiedy w Londynie odbywała się sławna parada zwycięstwa, w której Polacy nie brali udziału, zaczęliśmy myśleć, jak siebie i organizację – jestem harcerzem od 1933 roku – ustawić w nowej rzeczywistości politycznej. Wtedy moi koledzy z Naczelnego Komitetu Harcerskiego, jako pewnego rodzaju odtrutkę na to, co się dzieje, wyjechali do Northfolk i tam, nad morzem, zastanawiali się, co mamy dalej robić.

 

Ile spodziewali się państwo, że potrwa ta okupacja?

Z informacji, które znamy dzisiaj, wynika, że Sowiety przygotowywały wojnę przeciwko Zachodowi. Wskazują na to dzieje wojen lat 50-tych i 60-tych, a potwierdzają dokumenty ujawnione przez pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo duża część naszego wojska przeszła przez sowieckie piekło. Znaliśmy ten system. Nie wyobrażaliśmy sobie, że mógłby przetrwać tyle lat. Pomyliliśmy się.

 

Z jakimi datami wiązaliście nadzieje?

Bardzo liczyliśmy na konfrontację Rosji Sowieckiej z Zachodem. Jak już wspomniałem, najlepszym dowodem była wojna koreańska, potem wojna w Wietnamie. Działania wojenne nie skończyły się przecież 8 maja 1945 roku. Jeszcze kilkadziesiąt lat później milionowe armie toczyły boje na peryferiach świata, w którym żyliśmy. Trudno nam było przypuszczać, że Sowieci zrezygnują z dominacji w Europie Wschodniej, a Polacy będą w stanie szybko otrząsnąć się z narzuconego jarzma. Powstanie „Solidarności” było dla nas przysłowiowym „światłem w tunelu”. Naród Polski wykazał wówczas hart ducha i wolę walki o prawo do samostanowienia.

 

W jaki sposób kontaktowali się państwo z krajem?

Zaraz po wojnie, gdy do połowy 1947 roku oddziały polskie – głównie 1 Dywizja Pancerna i 1 Brygada Spadochronowa – pełniły służbę okupacyjną w Niemczech, sprawując zasadniczo nadzór nad Fryzją i Oldenburgią, komunikacja z krajem odbywała się często tą drogą. Później było trudniej. Rząd RP na obczyźnie miał w swojej strukturze Ministerstwo Spraw Krajowych, które wykorzystując różne możliwości, w tym m. in. pomoc obcych dyplomatów i Kościoła, utrzymywało kontakty z ojczyzną. To działanie było jednak utrudnione, także ze względu na różnego rodzaju prowokacje ze strony komunistów. Swobodniejszy przepływ informacji nastąpił dopiero po 1968 roku. Po radomskich wydarzeniach 1976 roku zaczęliśmy organizować pomoc materialną dla poszkodowanych. Powstał Fundusz Pomocy Robotnikom pod przewodnictwem ambasadora, a później prezydenta RP, Edwarda Raczyńskiego. Zbieraliśmy środki finansowe wśród Polaków, a także Anglików, którzy wspierali nasze przedsięwzięcia. Gdy w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku zostałem ministrem do spraw kraju, kontakty z polską opozycją były już możliwe nawet na ziemi brytyjskiej.

 

Jak wyglądały struktury rządu na emigracji, czy były podobne do polskich?

Struktury organizacji państwowej, zbudowane na podstawie Konstytucji RP z 1935 roku, odtworzył generał Władysław Sikorski, pierwszy premier rządu polskiego, odbudowanego już w październiku 1939 roku we Francji.

Po zakończeniu wojny premier Tomasz Arciszewski w orędziu do narodów świata podkreślił, że rząd polski nie uznaje układów jałtańskich za obowiązujące i będzie w dalszym ciągu działał na rzecz niepodległości ojczyzny. Pozostaje w tym samym miejscu, gdzie rzucił go los wojny i będzie nadal pracował dla narodu. Pierwsze dwa powojenne lata były bardzo trudne, dlatego, że nie wiedzieliśmy, jak się do nas ustosunkuje rząd brytyjski.

 

A jakie zajął stanowisko?

Po stronie brytyjskiej pozostawała z nami grupa przyjaciół. Kiedy w Izbie Gmin ogłaszano postanowienia jałtańskie, część posłów głosowała przeciwko ich akceptacji. Uważali, że należy dotrzymać warunków sojuszniczych zobowiązań i nie można Polski zostawić samej. Niestety zostali przegłosowani i rząd brytyjski postąpił tak, jak postąpił. Dało się natomiast zaobserwować objawy życzliwości ze strony obozu rządzącego, a nawet pewną troskę o wygnańców. Powołano Tymczasowy Komitet Skarbu do Spraw Polskich, z bardzo dobrze znanym Brytyjczykom wieloletnim ambasadorem RP Edwardem Raczyńskim, który był później, aż do 1952 roku, polskim doradcą brytyjskiego ministra pracy i opieki społecznej. Gdy w 1949 roku powstał Skarb Narodowy, od pieniędzy, które zbieraliśmy i gromadziliśmy, nie płaciliśmy podatków. To była jakaś niewielka forma zadośćuczynienia. Taką postawą zdawali się mówić: „Oficjalnie was nie uznajemy, ale nie mamy nic przeciwko temu, co robicie. Nie pomagamy, ale nie będziemy przeszkadzać”. Wielu polityków brytyjskich, przez cały czas utrzymywało z nami kontakt. Spotkania z okazji świąt narodowych: 3 maja i 11 listopada, czy pomoc przy budowie pomnika katyńskiego były tego wyrazem.

 

Jak wysoko byli postawieni wasi sprzymierzeńcy i jakie reprezentowali partie?

Często bardzo wysoko. Nie miało znaczenia, z jakich partii, byli po obu stronach. Mieliśmy przyjaciół wśród parlamentarzystów – członków Izby Gmin i Izby Lordów, w sferach wojskowych, dziennikarskich, duchownych. Oni nam sprzyjali, wspomagali i uczestniczyli w naszych przedsięwzięciach.

 

Czy Rząd Polski na Uchodźstwie miał w planach przyłączenie się do tworzenia nowej rzeczywistości w Polsce po 1989 roku?

W stosunku do Polski przyjęliśmy rolę służebną. Pomagaliśmy narodowi w wyzwoleniu się. Natomiast nie oczekiwaliśmy udziału w rządzeniu. Spodziewaliśmy się natomiast, że wolna Polska wróci do Konstytucji z 1935 roku, na podstawie której działał rząd w Londynie. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz po zakończeniu wojny w orędziu do narodu polskiego zapowiedział, że urząd swój przekaże Polakowi wybranemu bez zewnętrznych nacisków w wolnych i powszechnych wyborach. Wybór Lecha Wałęsy stworzył taką sytuację.

 

Czy pan prezydent jest zadowolony z Okrągłego Stołu?

Kiedyś zapytałem jednego z wybitnych polskich polityków opozycyjnych, dlaczego zrobili akurat tak, a nie inaczej.

 

I co on odpowiedział?

Powiedział, że nie wiedzieli, co tak naprawdę komuniści zechcą z nimi zrobić. Może tylko uśpić ich czujność i potem pozamykać. Przecież mieli w swoich rękach wszystko – wojsko, policję, skarb. „Solidarność” nie miała nic.

 

Były premier Leszek Miller powiedział mi, że strona rządowa też nie była pewna, czego spodziewać się po przeciwniku. Nie wiedziano, jak daleko zechce się posunąć każda ze stron. Jeśli dziś ktoś twierdzi, że wszystko wiedział, to kłamie, bo takiej osoby nie było, po żadnej stronie.

Zgadzam się z nim w tym miejscu. Nie zdawano sobie sprawy, co z tego jeszcze może wyniknąć.

 

Zdaniem pana prezydenta, jaki był najlepszy rząd po 1989 roku?

Wie pani, to jest bardzo trudna ocena. Myślę, że rząd Jerzego Buzka był tym, który mógł zrobić wiele. Przeszkadzano mu bardzo, ale przetrwał cztery lata. Uważam, że w ostatnich dwóch dekadach, Polska zrobiła bardzo wiele. Porównywanie tego czasu do okresu międzywojennego nie do końca ma sens. Wtedy obroniliśmy nasze granice, zjednoczyliśmy państwo z ziem rozdartych przez trzech zaborców, stworzyliśmy podstawy nowoczesnego przemysłu. Wybudowaliśmy Gdynię, a później Centralny Okręg Przemysłowy, stworzyliśmy nowoczesną administrację państwową i służbę zdrowia, która była wzorem dla Europy, ale jednak wówczas mieliśmy ludzi do tego przygotowanych. Józef Piłsudski miał wizję Polski, a także zespół wykonawczy, na którym mógł polegać. Młodzi ministrowie i urzędnicy II Rzeczpospolitej byli bardzo oddani sprawie. Polska po 1989 roku to kraj z przetrzebionymi elitami. Na wychowanie człowieka potrzeba kilku pokoleń. Ci, którzy rządzili Polską przed II wojną światową, wychowali się w atmosferze bezinteresownych działań dla ojczyzny: pradziad w postaniu listopadowym, dziad w powstaniu styczniowym, ojciec, który poszedł do Legionów Piłsudskiego. Tradycje służby Polsce były głęboko zakorzenione w społeczeństwie. Ale teraz, przy braku elit, doprowadziliśmy jednak do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Dobrobyt w Polsce jest widoczny. Przypominam sobie moje pierwsze – po 50 latach – spotkanie z krajem, w 1990 roku. Bardzo smutne. 24 grudnia w Wigilię, spacerowałem w Warszawie blisko Zamku Królewskiego. Ciemno, głucho, od czasu do czasu tylko jakiś „maluch” przejechał.

 

W jakim procencie czuje się pan Brytyjczykiem?

W żadnym.

 

W stu procentach Polak?

Polak, który żyje w Wielkiej Brytanii. Nigdy nie byłem obywatelem brytyjskim, zawsze polskim.

 

Nie ma pan paszportu brytyjskiego?

Nie.

 

Przecież królowa Elżbieta II nadała panu prezydentowi tytuł szlachecki.

To prawda, jednak przysługuje on jedynie Brytyjczykom. Ja, niejako w imieniu emigracji, otrzymałem go honorowo.

 

Dlaczego mieszkając kilkadziesiąt lat na Wyspach, nie ubiegał się pan o obywatelstwo brytyjskie?

W naszym gronie – ludzi myślących o Polsce – wiedzieliśmy, że musi istnieć pewna grupa Polaków, którzy nadal będą mieli wyłącznie obywatelstwo polskie. Większość rodaków, która przyjęła tę postawę, nie mogła jechać do Polski, bo nie miała w tamtych czasach właściwego dokumentu, z którym przekroczyłaby granicę. Nie było to wygodne, lecz podkreślało nasz opór i chęć trwania na obczyźnie, przypominając wojennym sojusznikom zdradę naszego kraju.

 

Jeśli przez tyle czasu mieszka się w obcym kraju bez jego obywatelstwa, to nie powoduje to problemów w życiu codziennym?

Odpowiem takim przykładem. Pracowałem w przedsiębiorstwie, które produkowało elementy do atomowych łodzi podwodnych i elektrowni atomowych. Byłem tam zatrudniony w dziale księgowości. Któregoś dnia z Ministerstwa Obrony Narodowej przyjechał inspektor. Zapytał się, czy mam „screening”. Pytam się, co to takiego? On na to, że sprawdzenie, czy mogę tu pracować. Mówię mu, że niczego takiego nie mam. Więc pyta się dalej, czy jestem obywatelem brytyjskim, na co ja, że nie. „To co ty tu robisz?” – dziwi się. Myślałem, że po tym będą jakieś konsekwencje, ale nie było żadnych. Później sam te „screeningi” wydawałem (uśmiecha się).

Wywiad z ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie, Ryszardem Kaczorowskim, jaki ukazał się na łamach Cooltury 20.09.2008 roku.

• Widzisz błąd na stronie? Wyślij informację do redakcji.
• Zapisz się do naszego newslettera - najświeższe wiadomości codziennie na Twój e-mail
• Wyślij do znajomego
 ~orland machnikowski: www.swstanislaw.eu 6 wrzesnia b.r. w arcykatedrze sw.Jana na Starym Miescie w Warszawie odbyla sie 125 inwestytura kawalerow i dam Orderu sw.Stanislawa Biskupa.Obecnym byl Wielki Mistrz Orderu Juliusz Nowina Sokonicki.Jeden z ostatnich Prezydentow R.P. na Uchodzstwie.Rezydujacy w Colchester.Inwestowanych bylo wielu wyzszych oficerow W.P. www.swstanislaw.eu kompanie honorowa Wojska Polskiego w strojach historycznych wystawil Garnizon Warszawski. Przeorem Warszawskim jest plk.Andrzej Szkoda,GCCStS,zastepca plk.Wieslaw Bernat,CStS redaktor miesiecznika ARMIA www.kagero.pl
odpowiedz
 ~L.R.: R. Kaczorowski otrzymuje (o ile się nie mylę pensje prezydencką od rządu polskiego. Podzieli się? - R. Kaczorowski jest oficjalnie uznany przez rząd polski - w Orderze cały czas są kłótnie, a trudno jest w tej chwili oddzielić osobę Sokolnickiego od OśwS - Sokolnicki nic nie robi w tym kierunku - Powinien o to zabiegać w kraju Król albo Wilk. Pierwszemu się nie chce, a drugi do tego się chyba nie nadaje. Z ludzi, których znam możesz się o to starać tylko Ty. - Może by tym zainteresować IPN?
odpowiedz
 ~Stanislaw Ellis: http://order-of-st-stanislas.org/GM-news.htm dziwne,ze tylko pisze sie o R.Kaczorowskim.Byl jeszcze prezydentem na uchodzstwie w Londynie J.Nowina Sokolnicki."Troche" dluzej niz R.Kaczorowski
odpowiedz
 ~Poznaniak: http://www.europartner.com.pl/ http://www.europartner.com.pl/drukuj.php?co=articles_pl&jaki=966&archiw=
odpowiedz
 ~Paul G.: http://www.angelfire.com/realm/StStanislas/Warsaw08b.html
odpowiedz
 ~warszawiak: Jutro,w poniedzialek wielka uroczystosc na Zamku Krolewskim w Warszawie.Pierwszy demokratycznie wybrany Prezydentem R.P.,Lech Walesa obchodzic bedzie 25 lecie otrzymania nagrody Nobla ...oraz..swoje 65 urodziny.CZY nie jest to czas pogodzenia sie ze soba dwoch Prezydentow R.P. na Uchodzstwie w Londynie ???
odpowiedz
 ~londynczyk: obaj ,Sokolnicki i Kaczorowski pochodza ze wschodnich rubiezy dawnej R.P.,Pinska i Bialegostoku.Maja po 87 lat i sa podobno gentlemanami !!! Podajcie sobie reke Panowie Prezydenci...OJCZYZNA na to czeka!!!!!!
odpowiedz
 ~ktos: a Prezydent R.P.,gen.Wojciech Jaruzelski to przeciez ON doprowadzil do okraglego stolu i byl pierwszym wolnym Prezydentem juz wolnej POLSKI.... wszyscy o tym zapomieli!!!!!
odpowiedz
 ~Jonasz: a B.B. = Boleslaw Bierut pierwszy po wojnie calowal sie z kard.Hlondem. Mial tez taki zawsze ladny kapelusz!!! Zupelnie taki ,jak Prezydent na Uchodzstwie R.Kaczorowski!!!Mowia,ze to ten sam kapelusz !!!Czysta magia prezydentow.
odpowiedz
 ~\"rzolniez\"???????: a z kapelusza wyfrunie "kurak" i rosol gotowy,taka mala afera Bergu....
odpowiedz
 ~harcerz: a z Ryskiem bylem na obozie,bal sie mrowek.................
odpowiedz
 ~altruista: a kto pamieta Kazimierza Sabata,koldry reperowal na strychu swego domu, zatrudniajac nielegalnie dziewczyny z Polski...no i byl Prezydentem R.P.,zmarl biedny gdy dowiedzial sie,ze Wojciech Jaruzelski zostal prawdziwym Prezydentem....tak toczy sie ten maly swiatek...a biedny lud kiwa wielka glowa!!!
odpowiedz
 ~stalinowski: ... wasik taki w stylu wieliego ADOLFA.wszystkie ..kaczory to jednak ptaki
odpowiedz
 ~ipeuen: Nowina Sokolnicki wiele szkod narobil Polsce i Polonii; czy tylko za sprawa przywar osobistych, czy bardziej metodycznie? Już od przekroczenia granic kraju po II wojnie same z nim niejasnosci; Order Sw. Stanisława do dzis spenetrowany gleboko; chyba nie tylko przez cywili; dlaczego prezydent Kaczorowski mialby podawac Nowinie reke?
odpowiedz
 ~kinoman: byla kiedys wspolna defilada w Brzesciu n/Bugiem i jezdzili sobie razem na czolgach i sie calowali...a pozniej pobili... niech raczej sobie rak nie podaja.bo po co? czas zrobi swoje...wspolne kwiaty ,msze zalobne - wystarczy Wojtek sie tez tam do nich przylaczy...w niebie niebieskim!!!
odpowiedz
 ~globtroter: Zaproszenie na Inwestyturę Orderu św.Stanisława we Włocławku w dniu 25 pażdziernika (sobota) 2008 w Bazylice Katedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. druga najstarsza bazylika w Polsce po Katedrze Wawelskiej PROGRAM INWESTYTURY: 24.10.2008 Przyjazd i zakwaterowanie gości PROSZĘ PODAĆ HASLO „ORDER ŚW. STANISŁAWA” HOTEL „MŁYN” **** ul. Okrzei 77 Włocławek (z windą) tel. (54) 233 0100 fax: (54) 233-0200 www.hotelmłyn.pl HOTEL „ALEKSANDER” – Pałacyk, ul. Szpitalna 23 Włocławek tel: (54) 412 6666 fax: (54) 412 6660 e-mail: recepcja@hotel-aleksander.pl Zgłoszenia do dnia 15 pażdziernika do Barbary Bromont Sławińskiej (CSS+S) - Przeor Kujaw, Parkowa 14 87-800 Wlocławek, Tel: (54) 235-0553, Fax: (54) 235-0554, E-mail: junobarbara@yahoo.com Wpłaty proszę wysyłać na konto Konfraterni - Kujawski Order św. Stanisława Włocławek, Bank Zachodni WBK No. Konta: 60 1090 1447 0000 0001 1002 9662 Więcej informacji w tym WYKAZ opłat posiadają PRZORZY I KOMANDORZY
odpowiedz
 ~biblista: konfratrzy wraz z Wielkim Mistrzem zloza wieniec pod pomnikiem s.p.,ks Jerzego Popieluszki !!!Pomodla sie tez za umeczonego ksiedza i POLSKE
odpowiedz
 ~asesor: Juliusz Nowina Sokolnicki daje cos Polsce i Polakom.Odnowiony przez niego Order sw.Stanislawa rosnie w sile.Uczy pomagac innym,zbliza wiernych kosciolowi powszechnemu w Polsce i na swiecie.Propaguje historie i kulture polska na calym swiecie.... A Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski ???jezdzi sobie do Polski i po Polsce za pieniadze podatnikow polskich i zbiera jakies tam nagrody i wyroznienia.Za co mosci panowie ???Za ladny usmiech i mine cierpietnika !!!
odpowiedz
 ~czapnik: spotkaja sie we Wkoclawku i wymienia kapelusze !!!
odpowiedz
 ~filatelist: Poczta Polska wydala po wojnie znaczek z Prezydentem Boleslawem Bierutem,wzorujac znaczek na znaczku z Hitlerem !!!Teraz cala seria znaczkow z Prezydentami na Uchodzstwie w Londynie...dziwna kontynuacja....Poczty Polskiej
odpowiedz
 ~czapnik z savile row: te kapelusze to juz starawe,jeszcze z demobilu,a nowych jak to wsrod starych ludzi bywa nie chca kupic,a i dziury u kazdego inne historyczne,wiec wymiany nie bedzie !!!
odpowiedz
 ~ksiadz spowiednik: znam obu...,nic nie moge powiedziec!!!
odpowiedz
 ~monarchista: ja tam wole Queen Elizabeth ll,ona ma klase i kase.... a ci nasi Prezydenci zawsze nadeci i bez usmiechu w wytartych kapeluszach....prosze Wysokiego Sejmu Najjasniejszej Rzeczpospolitej o pospolite poruszenie i przegonienie tych starych dziadkow,tak poprzednich,jak i obecnych i napisania do HM the Queen of U.K.,zeby przyjechala i objela wladze w Warszawie tez.Prosze poprosc HM Sekretarza,zeby przywiozl berlo i korone,pozniej bedzie bankiet i defilada...Ale bedzie fajnie!!!
odpowiedz
 ~Stolica: http://www.swstanislaw.eu/html/stolica.html
odpowiedz
 ~tancerz: bedzie bal u Prezydenta R.P. w Warszawie... "my nie dansiory my oficery"- odpowiedzial Putin
odpowiedz
 ~dzieci Prezydenta R.P. w Colchester i tu i tam: 25 pazdziernika w Bazylice pod wezwaniem N.M.P.we Wloclawku Juliusz Nowina Sokolnicki ostatni Prezydent R.P. w Colchester, inwestuje nastepnych postulantow asystowac mu bedzie 7-dma jeszcze zyjaca zona Avril,a pozniej bedzie defilada i bankiet
odpowiedz
 ~ksiegowy: a ile dzieci ma ten Prezydent R.P. w Colchester na Uchodzstwie ? Slyszalem,ze 44 ...a liczba jego czterdziesci i cztery(Adam Mickiewicz),lub kabala. A ile ma ten w Londynie na Uchodzstwie ? Pewniakiem wiecej ,bo on jezdzil na obozy ....harcerskie tez
odpowiedz
 ~nacjonalista 88: Frau Merkel przyjedzie na Bal Prezydentow - bedzie radosnie zatanczy z JNS i Kaczorami tez
odpowiedz
 ~tancerz: z Pln Korei tez przyjedzie Slonce Narodow,juz jedzie "zeleznoj dorogoj"i bedzie tanczyl i tanczyl z Pania Kaczorowa!!!
odpowiedz
 ~bywalec: dzis odbyla sie inwestytura znakomitego Orderu Juliusza Nowina Sokolnickiego we Wloclawku w Katedrze N.M.P.-ostatniego Prezydenta R.P.rezydujacego w Colchester w Anglii,oczywiscie ostatni Prezydent R.P. na Uchodzstwie w Londynie do Wloclawka nie dojechal. A szkoda ,tak ladnie mowil Pan Biskup o Prezydentach na Uchodzstwie i Warszawie
odpowiedz
 ~JNS: http://www.swstanislaw.eu/html/bylismy.html bylismy tez we Wloclawku w Bazylice N.M.P.,inwestyture prowadzil ostatni Prezydent R.P. w Anglii,Juliusz Nowina Sokolnicki
odpowiedz
 ~88: w listopadzie ostatni Prezydent R.P. odwiedzi Wroclaw = Breslau
odpowiedz
 ~Zdzicho: a czy bedzie w Wolce Weglowej k/Naleczowa
odpowiedz
 ~Lucjusz: Ja uwazam oczernianie i szkalowanie Prezydenta R.P Juliusza Nowniny Sokolnickiego za nieprawne i szkodliwe dzialanie - tak to w/g historii ostatni Prezydent a nie Pan Kaczorowski ktory unala obecna wladza - nalezy sie gleboki uklon w strone Pana Juliusza Nowiny Sokolnickiego za ogrom pracy jaki wlozyl w propagowanie i rozwoj Orederu Sw,Stanislawa, i prawda ze Pan Kaczowrowski jezdz za pieniadze podatnkow pp polsce - ale coz to wielka polistyka i nie wiecej. Obecna wladza sie kloci to co dropiero dalej na uchoctwie
odpowiedz
 ~dyplomata: w latach 90-tych,naoczny swiadek pobytu Prezydenta J.Nowina Sokolnickiego w Ambasadzie Dani,gdzie byl goszczony z malzonka Avril,wspomina,ze kiedy mocno naduzyli trunkow - stala sie rzecz straszna.Pani Avril haniebnie sprofanowala wszystkie czerwone,ozdobne chodniki w sali,korytarzach i foyer ambasady,napelniajac eleganckie pomieszczenia strasznym smrodem wymiocin - Pewien pracownik ambasady zapytal, - Kto to jest ? - jakis Prezydent z zona...Jesli...to chyba z chlewni...
odpowiedz
 ~Zdzicho: w Wolce Weglowej k/Naleczowa chodnikow nie ma, moga przyjezdzac!!! Wyborowa zapewniamy i ogorki kiszone tez !!!
odpowiedz
 ~amerykan: Barack Obama na Prezydenta R.P....i ladny i madry i do tego Polak
odpowiedz
 ~Obama? Noooobama!: cytat z lewicowego w koncu onetu.pl "To właśnie dziedzina polityki międzynarodowej stanie się prawdopodobnie pierwszą łyżką dziegciu dla demokratycznej beczki miodu. Do myślenia sporo daje także fakt, iż Obamę poparli w wyborach zarówno przywódcy al-Kaidy, jak i najwięksi wrogowie USA z całego świata. Najbardziej wymowne są słowa wiceprzewodniczącego rosyjskiej Dumy Władimira Żyrinowskiego, który stwierdził bez ogródek: "Dla nas lepszy jest Obama, bo zburzy Amerykę - tak jak Michaił Gorbaczow zburzył ZSRR. Obama jest człowiekiem nowym, nie ma o niczym pojęcia, brak mu doświadczenia. Wycofa ze wszystkich krajów amerykańskie wojska, co pozwoli nam rozszerzyć wpływy". Gratulujemy zwolennikom Demokratów. Fakt chóralnego poparcia klubu dyktatorów dla Obamy to kolejny niewygodny temat, dziwnie pominięty przez media. "
odpowiedz
 ~No i stało sie...: Rapujacy murzyn prezydentem USA, Ameryko rest in peace.. Jesli Bush byl idiota to ten człowiek jest niebepiecznym idiotą..
odpowiedz
 ~44: Barack Obama,President of USA Congratulations !!!! Obama was prof.Zbigniew Brzezinski favourite in this election. Today biography of new US President Elect is available in Polish bookshops writen by prof.Zbigniew Brzezinski.
odpowiedz
 ~defilada: jutro w Londynie defilada.Prezyden R.P. londynski przemowi,Prymas warszawski poblogoslawi,orkiestra M.W. z Gdyni poprowadzi,goralki na Trafalgar Sq.rozbira sie i pokaza oscypki...bedzie fajnie...i tak juz jest 90-lat
odpowiedz
 ~A.G.posel PiSu: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bedzie-kara-dla-posla-PiS-za-wypowiedz-o-Obamie,wid,10555746,wiadomosc.html ...90lat od niepodleglosci R.P.i mamy wolnosc wypowiedzi w Sejmie R.P.
odpowiedz
 ~kolor jest wazny w Sejmie R.P.: http://www.onet.tv/28962,4451,1,4151935,1,1,0,0,wideo.html
odpowiedz
 ~wypowiedz: Prezydent Lech Kaczyński uznał wypowiedź Artura Górskiego dotyczącą Baracka Obamy za "zdumiewającą, niedopuszczalną i rasistowską". - To są poglądy wysoce oryginalne, z których jest znany pan poseł. Ja oczywiście, ani miażdżąca większość partii, której byłem członkiem tego rodzaju poglądów nie podziela - powiedział prezydent Lech Kaczyński.
odpowiedz
 ~londynczyk: a co maja do powiedzenia Prezydenci R.P.w Londynie i Colchester ???Czy lubia nowego Prezydenta Elekta,Baracka Obame ???
odpowiedz
 ~weteran USArmy: Poseł długo wyliczał wady nowego prezydenta USA. Zarzucał mu nawet to, że jeszcze jako senator w swoim gabinecie miał portret Abrahama Lincolna. Podobiznę człowieka, który "zgniótł konserwatywne południe" i, o zgrozo, przyczynił się do zniesienia w Ameryce niewolnictwa. Prowadzący obrady wicemarszałek Jerzy Szmajdziński nie próbował przerwać tyrady. - Oświadczenia poselskie to rodzaj Hyde Parku - tłumaczy się polityk SLD. Zszokowany za to jest ambasador USA w Polsce. - Komentarz tego rodzaju jest naganny i nie odzwierciedla poglądów Polaków - oświadczył Victor Ashe.
odpowiedz
 ~ruski: nu polaczki ubli nam cara Alexandra za to,ze zniosl panszczyzne w Polsce,a te polskie szaraczki lubudu i ubili batiuszke.Tera pewniakiem i Obamu nie budu lubit,ah ten Gorski kirpicza prosit
odpowiedz
 ~polska demokracja-zawsze taka sama: W 1938 roku na rozkaz władz zniszczono ponad sto cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie. Jak byśmy się poczuli, gdyby nam ktoś burzył katolickie kościoły? – pyta Paweł Machcewicz. – Hańbą był też antysemityzm lat 30., który obciąża obóz narodowy. Wyrażał się m.in. wprowadzaniem gett ławkowych na uczelniach – dodaje. Spór między politykami też był w II RP gorętszy niż dzisiaj. Józef Piłsudski publicznie nazywał posłów osłami.
odpowiedz
 ~dansior: bal u Prezydenta R.P. byl fajny.Ruskie nie przyjechali,kak goworili oni nie dansiory,oni oficery.Londynski Prezydent byl,ale z Colchesteru nie dojechal.Pewniakiem on tez dansior!!!
odpowiedz
 ~29 listopada: biesiedujemy w Victory Club na Marble Arch,w Londynie,klubie oficerow brytyjskiej armii.Prezydent R.P. z Colchester wzniesie toast za Ojczyzne
odpowiedz
 ~a Ty dansior byles na tym balu?: czy w tym czasie lizales dupe rudemu oszustowi, pieprzonemu Donaldinio, słynnemu maczo od picu, nierobowi z kaszub, najwiekszemu idiocie naszej polityki.. który i tak ma Cie w d....
odpowiedz
 ~Zniszczono ponad 100 cerkwi?: Moze podaj jakieś źrodła bo potem bedzie jak z tym oszustem Grossem ktory "spalił" tysiac żydów w stodole ktora moze pomiescic najwyzej kilkaset osób. Gdy zaczeto ekshumacje zwłok i okazalo sie ze troche tych żydow tam jednak brakuje (przy okazji zaczeto odnajdywac łuski z niemieckich karabinów, oraz guziki z niemieckich mundurów ) wtedy predko żydzi zaczeli dzrec japy ze nalezy jak najszybciej zakonczyc ustalanie faktow ze wzgledu na pamiec ofiar. Kpina! Jebany Gros , oszust intelektualny. O jego sk***ialej ksiazce "FEAR" nie wspomne bo nawet filosemici są nią zniesmaczeni.
odpowiedz
 ~polska demokracja-zawsze taka sama: Pawel Machcewicz,Uniwersytet Torunski,historyk IPN,Obecnie dyrektor Muzeum Westerplatte w Gdansku,najbardzie powazany historyk w Polsce....tam u niego jest tez.o tych cerkwiach niszczonych przez Polakow...i wiele innych ciekawostek z naszej historii nie zawsze milych dla polskiego ucha i wzroku
odpowiedz
 ~oczytany...nasluchany!!!: na balu u Panow Prezydentow R.P.: nie bylo Prezydenta L.Walesy ,nie bylo tez premiera Tuska i nie bylo wiekszosci glow prezydenckich z Europy i reszty swiata.Za to w 100% stawili sie nowi koalicjanci PiSu, demokraci i karierowicze z SLD....trzeba czytac prase(trzeba umiec czytac!),mozna ogladac TV,tak polska jak i obca(ale do tego trzeba umiec sluchac jak rowniez znac jezyki obce w tym POLSKI)
odpowiedz
 ~my w Sejmie R.P.: Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Przyjaciele! Dziękuję za wiele słów poparcia po rozpętaniu przez media nagonki na moją osobę w związku z wygłoszeniem przeze mnie oświadczenia poselskiego pt. Szok konserwatywnej Ameryki, poświęconego poglądom prezydenta-elekta Baracka Husejna Obamy. Ponieważ jednak lewicowo-liberalne media upowszechniły przeważnie wyjęte z kontekstu fragmenty mojej wypowiedzi, sugerując, że moja wypowiedź miała znamiona rasistowskie, a Socjaldemokracja Polska nawet złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa, przesyłam treść całego oświadczenia, depeszę z wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego w mojej sprawie, a także szczegółowe wyjaśnienia do mojego oświadczenia o Obamie. Mam nadzieję, że w przypadku osób, które uległy nagonce medialnej na moją osobę i jako duży problem widzą dalszy kontakt ze mną i współpracę, szczególnie lektura wyjaśnień umożliwi przejście do porządku dziennego nad zaistniałą sytuacją. Bowiem chyba nie muszę Państwa przekonywać, że nie jestem rasistą, tylko powiedziałem - przyznaję, w mocnych słowach i w nieodpowiednim momencie - prawdę o poglądach 44. Prezydenta USA. Pozdrawiam Państwa serdecznie -- dr Artur Górski Poseł na Sejm RP www.artur-gorski.waw.pl
odpowiedz
 ~monarchista: "razem mosci panowie chuzia na jozia"- i na czarnego tez,jak to mozna,zeby czarny polak,co wujek wyzwalal oswiecim z armia czerwona byl naszym swiatowym prezydentem..a
odpowiedz
 ~a: a drugi wujek zjadl polskiego ksiedza w Kenii i ma w zylach polska krew....
odpowiedz
 ~a ile ma jaj Barack....???: Oba ma !!!,Hitler mial tylko jedno!!!
odpowiedz
 ~na wolyniu smuta..: Prezydent Lech Kaczyński jedzie w sobotę z wizytą na Ukrainę, gdzie weźmie udział w uroczystościach z okazji rocznicy Wielkiego Głodu, wywołanego przez władze sowieckie w latach 1932-1933. I bardzo dobrze. Należy pielęgnować zbiorową pamięć o ofiarach komunistycznych zbrodni. Szkoda tylko, że Lech Kaczyński nie wykazał równego zaangażowania i determinacji w staraniach o nadanie odpowiedniej rangi upamiętnieniu 65-lecia ludobójstwa OUN-UPA na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Tej wyraźnej asymetrii w traktowaniu obu spraw nie sposób niczym usprawiedliwić. Mamy jeszcze w pamięci postawę głowy państwa, gdy w lipcu tego roku prezydent nie zaszczycił swoją obecnością głównych uroczystości w Warszawie przed pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
odpowiedz
 ~jedno jadro Adalfa: Niezwykłe wieści dochodzą do nas z Wielkiej Brytani. Tamtejszy tabloid The Sun podaje, iż Adolf Hitler podczas pierwszej wojny światowej stracił na froncie niezwykle istotną część swojej męskości. Powołując się na rewelacje Johana Jambora, sanitariusza, który był świadkiem wynoszenia przyszłego przywódcy III Rzeszy z okopu, brytyjski tabloid opisuje tę najgłębiej skrywaną tajemnicę nazistów.
odpowiedz
 ~ob ma: jednojajowcy sa dobrymi przywodcami norodow....Barack
odpowiedz
 ~Lechu napisal: Były prezydent Lech Wałęsa uznał wyjazd prezydenta Lecha Kaczyńskiego na granicę z Osetią Południową za głupotę polityczną i niepoważne zachowanie. W niedzielę w pobliżu konwoju wiozącego prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Micheila Saakaszwilego doszło do strzelaniny
odpowiedz
 ~lajkonik: juz po pogrzebie,byla czapka i mundur,a bulawa gdzie????
odpowiedz
 ~\"won gnoju\": Żelazowski będzie pełnił obowiązki szefa prezydenckiej ochrony także podczas rozpoczynającej się w niedzielę wizyty prezydenta w Azji. REKLAMA Czytaj dalej Dowódcę ochrony prezydenta ppłk. Krzysztofa Olszowca zawiesił w czynnościach służbowych szef Biura Ochrony Rządu gen. brygady Marian Janicki w związku z niedzielnym incydentem w Gruzji z udziałem polskiego prezydenta. W czwartek po południu Lech Kaczyński oświadczył, że w związku z zawieszeniem Olszowca nie chce opieki Biura Ochrony Rządu podczas przyszłotygodniowej wizyty w Azji, bo - jak mówił - "musi mieć tych ludzi, którym bezwzględnie ufa".
odpowiedz
 ~lechu: wzial tylko 1500 zl.,a nie jakis tam majatek.na 8ke dzieci to i tak malo...
odpowiedz
 ~SBek: R.Kaczorowski bieze PLN 20tys.i juz ma odchowana rodzinke w Londynie i jeszcze podroze i hotele za friko za pieniadze podatnika RP.Takim to dobrze,a lud kiwa glowa i tyra w RP i UK i jeszcze dalej,a premier wzywa do powrotu,pewnie na Kaszuby
odpowiedz
 ~TW Bolek: a jednak byl,SBek pograza nam Lecha....
odpowiedz
 ~obserwator: zabrac TW Bolek - NOBLA i tyle....dac go Prezydentowi w Londynie z siedziba w POSKu
odpowiedz
 ~buchalter: rola sluzebna w POSKu za 20tys.PLNow miesiecznie od podatnika polskiego to fajna sprawa.Polacy z RP na godzine maja £5.75 i jeszcze placa z tego podatek i w UK i RP.....
odpowiedz
 ~do buchaltera: takie zycie, zawsze tak bylo i jest i bedzie, dlatego tez nie bez powodu tak wielu pcha sie do wladzy i do przyslowiowego koryta, niestety w zyciu albo trzeba byc politykiem albo zlodziejem, a zlodziej to polityk wiec na jedno wychodzi. a co do tego 5,75 to [pwoedzmy ze polacy maja tyle dostawac a nie dostaja.
odpowiedz
 ~widz: czy bedzie cos w "londynczykach" na temat roli sluzebnej p.prezydenta r.p.wygnanej w POSKu????
odpowiedz
 ~lszy Sekretarz: kiedys to bylo taniej...panstwo bylo dla ludzi,a ludzie chodzili sobie na pochody np:1szo majowe...
odpowiedz
 ~a teraz co???: szpany,prezydenci w Mongolii,lub w POSKu..za kase podatnikow polskich.Nawet 1szego Maja nie ma...,a kiedys to kilbase,lemoniade i szturmowke mozna bylo dostac.Ze szturmowki to Zoska uszyla fartuszek dla dziecka,lub kiecke dla siebie jak szla potanczyc sobie na dechach bielanskich.OJ lza sie w oku kreci...Komuno Wroc !!!!
odpowiedz
 ~noblista: ja tez wole LECHA z Poznania...Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w sobotnich uroczystościach 17. urodzin Radia Maryja nie weźmie udziału metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź − dowiedział się serwis internetowy tvp.info. Hierarcha w ostatniej chwili odwołał swój udział, bo zdecydował się uczestniczyć w obchodach 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.
odpowiedz
 ~cesarz japoni: nie chce Lecha,a i japonia sie trzesie,pewniakiem ze smiechu.....
odpowiedz
 ~100tys.Euro,dla: Król Arabii Saudyjskiej Abdullah Bin Abdulazi Al Saud otrzyma, przyznawaną po raz pierwszy, Nagrodę Lecha Wałęsy - poinformował w środę prezes Instytutu Lecha Wałęsy Piotr Gulczyński. Nasi Prezydenci R.P. to jednak gentlemany i forse maja,a lud kiwa glowa i do roboty,do roboty z radoscia i kromka suchego chleba,tak po chrzescijansku
odpowiedz
 ~ja: tam mam dwie kromki,slonine i tak sobie chodze na wybory....i nigdy nie trfiam,jak w totku...same pudla w liczbach i prezydentach.Pewnie wszyscy Polacy tak maja !!!
odpowiedz
 ~wojtek: podobno R.Kaczorowski tez ustanowil nagrode::::£1 temu co przyniesie £2
odpowiedz
 ~krol: z Saudi da nagrode Lechowi,US $1milion i bedzie kwita.Bedzie tez mogl odbyc pilgrzymke do Mekki.Wtedy zapusci brode i pomaluje ja na czerwono i moze sie wtedy zwac Lech El Haji Walesa bin (i tu imie jego Ojca).Fajnie bedzie.A robole z kanapka i lemoniada do roboty..prezydenci i krolowie sie bawia !!!
odpowiedz
 ~w NIE: slynny bal u URBANA, bedzie wiosna...bez prezydentow z POSKu i Krak.Przedm.w Warsaw.
odpowiedz
 ~tu mowi Londyn...: W kraju do 1989 roku o suwerenność Polski walczyła „Solidarność”. Za granicą – środowiska emigracji niepodległościowej, skupione wokół prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Ostatni prezydent RP rezydujący w Londynie, Juliusz Nowina Sokolnicki, przekazał insygnia władzy państwowej II Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie Prezydentowi III RP, wybranemu w wolnych wyborach w 1990 roku.
odpowiedz
 ~batiuszka z polskiej cerkwi prawoslawnej: beda wszyscy Prezydenci...Uroczystości pogrzebowe patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II odbędą się we wtorek, 9 grudnia - zdecydował Święty Synod. Zebrał się on w patriarszej rezydencji w podmoskiewskim Pieriediełkinie na nadzwyczajnym posiedzeniu w związku ze śmiercią zwierzchnika rosyjskiej Cerkwi prawosławnej....i wyslali kondolencje!!!
odpowiedz
 ~obituary: A great sorrow has befallen our nation, our society – the death of Patriarch of Moscow and All Russia Alexy II. He was an outstanding religious figure and true spiritual leader, and he was also a great Citizen of Russia, a man whose destiny reflected all the great trials and upheavals that our country traversed in the twentieth century, a critical time in our country's history. He was a true pastor and an example of spiritual steadfastness and noble acts throughout his life. He was with his flock during the days of persecution and during the revival of faith. He played a direct part in the Russian Orthodox Church’s revival and in the genuine affirmation of the principles of freedom of conscience and freedom of religion, and helped establish civil peace and concord in this multiethnic and multi-faith country that is Russia. The Patriarch’s force of character has had a huge impact on Russian society’s spiritual life and moral state. He preached the unifying and universal values of humanism, goodness and compassion. He called for mutual respect, tolerance and trust between people of different faiths and traditions. He initiated dialogue between churches and peoples. Through his words and acts he wisely reconciled conflicting views and worked to unify the entire Russian nation. Under his direction the Russian Orthodox Church became one of the country’s most influential institutions and engaged in fruitful cooperation with the state. The Moscow Patriarchate gained respect and authority not only in Russia but also in the international religious community. From the moment he became Patriarch, Alexy II sought to mend the tragic split in the Russian Orthodox Church and return the Church to its fullness and greatness. That this reunification has taken place is to his enormous personal credit. Selflessly shouldering his pastoral duties, the Holy Patriarch of Moscow and All Russia was conscious of his responsibilities not only before the Church but before the entire nation. We are all deeply grieve at his passing. This is a great loss for me personally too. We will always remember his spiritual assistance, wisdom and his endless devotion to his country and people. We will always feel his support. May his memory live forever. Dmitry Medvedev, President of the Russian Federation -------------------------------------------------------------------------------- Patriarch Alexy II (his secular name was Alexei Mikhailovich Ridiger) was born on February 23, 1929, in Tallinn (Estonia). In the summer of 1990, he was elected Patriarch of Moscow and All Russia, the fifteenth Primate of the Russian Orthodox Church since the Patriarchate was introduced in Russia.
odpowiedz
 ~brawo Sikorski: juz nie kartofle..Sikorski powiedział o przeciwnikach Lecha Wałęsy - "karły moralne". Sam Wałęsa niechętnie komentował słowa szefa MSZ. .
odpowiedz
 ~rooke: prezydent jaruzelski nie byl wybrany w wolnych wyborach, lecz byl na tym stanowsku z racji umowy okraglego stolu. zatem nie byl pierwszym wolnym prezydentem RP.
odpowiedz
 ~no wlasnie...: byl zniewolonym i tak jest do dzis.NIEWOLA prezydentow R.P.w Londynie w POSKu i w Warszawie na Krak.Przedm.
odpowiedz
 ~....: i tez w Colchester
odpowiedz
 ~2: "Sprawa nadania odznaczenia Lechowi Wałęsie przez Juliusza Sokolnickiego (przyczynek do historii legalizmu). Referat przedstawia mało znaną sprawę odznaczenia Lecha Wałęsy i ks. Henryka Jankowskiego przez Juliusza Nowinę – Sokolnickiego pod koniec lat osiemdziesiątych. Jest to pionierska próba wyjaśnienia jednej z najbardziej absorbujących sprawy jaka była związana pośrednio z działalnością władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, a działaniami legendarnego przywódcy „Solidarności” Lecha Wałęsy. Jest to niewątpliwie jeden z ciekawszych przyczynków do historii legalizmu. Samozwańczy prezydent Juliusz Nowina - Sokolnicki Proces, który doprowadził w efekcie do odznaczenia przyszłego pierwszego prezydenta Trzeciej Rzeczpospolitej oraz duszpasterza „Solidarności” przez Juliusza Sokolnickiego, można powiedzieć, że miało swój początek kilka lat wcześniej w Londynie. 8 kwietnia 1972 roku, dzień po śmierci prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, Augusta Zaleskiego, niejaki Juliusz Sokolnicki (używający później dwuczłonowego nazwiska Nowina – Sokolnicki), były współpracownik prezydenta Zaleskiego, stał się nagle pretendentem do najwyższego urzędu RP zapewniając, że to on, a nie Stanisław Ostrowski jest wyznaczonym następcą przez zmarłego prezydenta powołując się na nieznany nikomu dokument z 22 września 1971 roku . Tym czasem w dniu 9 kwietnia 1972 r. zgodnie z art. 24 Konstytucji kwietniowej po złożeniu przysięgi prezydenckiej na „Zamku” w Londynie kolejnym prezydentem RP został prof. Stanisław Ostrowski. Mimo tego Sokolnicki nie zrezygnował z przejęcia urzędu, zaczął rozsyłać fotokopie dokumentu do różnych osób publicznych, prasy oraz agencji prasowych, że to on, a nie Ostrowski, jest legalnym następcą prezydenta. W grudniu 1972 roku Sokolnicki wydał powielany komunikat „Głos Wolnej Polski”, w którym jako „Prezydent Wolnej Polski” zdymisjonował rząd RP, premiera Alfreda Urbańskiego, powołany przez prezydenta Ostrowskiego i powołał „własny” rząd. Akcja ta wywoływała oburzenie opinii publicznej na emigracji. Odnośnie sfałszowania zarządzenia prezydenta, na które powoływał się Sokolnicki, wypowiedzieli się publicznie; były szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP, Paweł Jankowski i były minister sprawiedliwości Sylwester Karalus. Ogłosili oni komunikat przez Polską Agencję Telegraficzną i między innymi w „Rzeczpospolitej Polskiej”, w którym oświadczyli, że dokumenty rozpowszechniane przez Sokolnickiego, są fałszywe. W odpowiedzi Sokolnicki przekazał sprawę przeciw Karalusowi i Jankowskiemu londyńskiej firmie adwokackiej Martin & Nicholson, Solicitors, która po zapoznaniu się ze sprawą, z końcem stycznia 1973 r. odmówiła Sokolnickiemu dalszego jej prowadzenia. Mimo tej decyzji Sokolnicki nie zrażony mianem fałszerza i oszusta zaczął używać tytułu „Prezydent Wolnej Polski”, wydawał różnego rodzaju dekrety, rozporządzenia, takie jak „dymisjonowanie” legalnych władz RP i powoływanie „własnego rządu” oraz „własnego” Głównego Inspektora PSZ . Następnie Sokolnicki rozpoczął sprzedawać stopnie wojskowe, jak również odznaczenia tak wojskowe, jak i cywilne, z czego przez wiele lat
odpowiedz
 ~2: się utrzymywał, gdyż za przyznanie stopnia wojskowego czy też kolejnego odznaczenia brał nie małe pieniądze. Z jego inicjatywy „odtworzono” Order św. Stanisława wprowadzony przez ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w niepodległej Polsce po 1918 roku był pominięty. Za I klasę tegoż orderu Sokolnicki kazał sobie płacić po 5 tys. dolarów amerykańskich. Odznaczenia te cieszyły się dużym wzięciem wśród amerykańskich snobów, a nabierały większego znaczenia gdy otrzymywano je z rąk „Prezydenta Wolnej Polski” i w dodatku księcia czy co najmniej barona. Mimo wydania licznych oświadczeń, komunikatów i publikacji artykułów, władze legalne RP na Obczyźnie nie mogły powstrzymać akcji Sokolnickiego, która wielokrotnie kompromitowała emigrację w oczach wolnego świata i rodaków w Kraju, którzy w ogromnej większości nie orientowali się jaka jest różnica między legalnym rządem polskim na uchodźstwie w Londynie, prezydentem RP, a tzw. „Prezydentem Wolnej Polski” za jakiego uważał się Juliusz Sokolnicki. W oświadczeniu z 19 stycznia 1987 roku Rząd RP pisał między innymi: - Działalność i tytuł samozwańczego Sokolnickiego, byłyby zabawne, gdyby nie to, że są tak bardzo szkodliwe. Szkodliwość uwydatnia się szczególnie w odniesieniu do cudzoziemców. Nie orientują się zupełnie w celach i zasadach polskiej emigracji niepodległościowej z legalnym Prezydentem RP i Rządem RP na czele, niektórzy z nich przyjmują fikcyjne nominacje i odznaczenia nadane przez Sokolnickiego. Wydaje się, że niektórzy nawet wspierają go finansowo. Prócz cudzoziemców czarowi Sokolnickiego ulegali również nieliczni rodacy na emigracji, jak i w Kraju, ludzie nie orientujący się w działaniach politycznej emigracji niepodległościowej w Londynie lub ci, którzy kwestionowali legalizm z różnych przyczyn i akcję zjednoczeniową podzielonych ośrodków legalistycznych z 1972 roku. Osoby te bardzo chętnie przyjmowały odznaczenia i nominacje od Juliusza Nowiny – Sokolnickiego. Poglądów tych ludzi nie zmieniły kolejne dokumenty publikowane przez władze RP w Londynie jak również publikacje prasowe mówiące o agenturalnej roli Juliusza Sokolnickiego, który od grudnia 1955 roku do sierpnia 1956 utrzymywał kontakty z agentami wywiadu PRL w Londynie, do czego się przyznał jak również fakt, że podczas oficjalnej wizyty Edwarda Gierka, I sekretarza PZPR w Paryżu w 1977 roku, Antoni Zdrojewski „marszałek Polski” mianowany przez Sokolnickiego, oddawał honory przedstawicielowi władz komunistycznych z Polski, które wszelkimi metodami zwalczały emigrację niepodległościową i legalne władze RP. Działania jak również inne prowokacje bardzo niepokoiły kolejnych prezydentów RP na Uchodźstwie. Problem zaczął narastać z początkiem lat osiemdziesiątych kiedy to w Polsce wzrosło zainteresowanie władzami polskimi na Obczyźnie, wtedy to fałszywy prezydent Juliusz Sokolnicki postanowił zaistnieć również w Kraju. Sytuacja stała się dramatyczna, gdy 5 marca 1986 r. Sokolnicki swoim „dekretem” ustanowił „Nadzwyczajny Trybunał Karny” z siedzibą w Warszawie oraz z jurysdykcja na obszarze Kraju, którego zadaniem miało
odpowiedz
 ~2: być karanie komunistów i ich współpracowników w Kraju. Takie działania i retoryka zdobywała poparcie wśród części środowisk antykomunistycznych w Polsce, w sytuacji niedoinformowania ogromnej rzeszy ludzi w Kraju o tym, kto jest kim na emigracji i kto naprawdę pełni funkcję prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Gdy sytuacja stawała się coraz bardzo niebezpieczna, władze RP na Obczyźnie podjąły decyzję przeciwstawienia się akcji Sokolnickiego. Odznaczenia dla bohaterów Sierpnia 1980 W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Sokolnicki poprzez swoich ludzi, którzy nagle zjawili się w Polsce, postanowił jako „Prezydent Wolnej Polski”, odznaczyć wysokimi odznaczeniami legendarnych bohaterów Sierpnia 1980 roku, w tym przede wszystkim przewodniczącego Lecha Wałęsę i ks. Henryka Jankowskiego. Działania te miały uwiarygodnić Sokolnickiego jako prawdziwego i jedynego następcę prezydenta Augusta Zaleskiego w oczach Kraju, w sprzyjającej sytuacji, kiedy to ogromna rzesza ludzi w Polsce, zmęczonych komunistycznymi władzami stosującymi kłamstwo, oszustwo i terror, szukała autorytetu, sojusznika dla swoich działań politycznych. Pod koniec stycznia 1988 roku przybył z Londynu do Gdańska ks. Bernard Witucki, który występował jako generał brygady, kapelan Wojska Polskiego na Zachodzie. W dniu 1 lutego 1988 roku na plebani parafii p.w. św. Brygidy w Gdańsku, wysłannik Sokolnickiego udekorował przewodniczącego podziemnej „Solidarności” Lecha Wałęsę wielką wstęgą Orderu Polonia Restituta, natomiast ks. Henrykowi Jankowskiemu, proboszczowi św. Brygidy wręczył nominację na stopień pułkownika WP w Korpusie Oficerów Duszpasterstwa. Dzień później – 2 lutego 1988 roku Lech Wałęsa skierował pismo do Juliusza Sokolnickiego z podziękowaniem za wspaniały gest względem jego osoby i całego narodu polskiego, po otrzymaniu odznaczenia z rąk ks. generała dr Bernarda Wituckiego; Odznaczenie tak wielkie, tym bardziej zobowiązuje mnie do walki w obronie praw robotnika polskiego i obronny suwerenności świata pracy w Ojczyźnie naszej – pisał przewodniczący „Solidarności” W tym samym dniu podziękowanie do Sokolnickiego wysłała również Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej dziękując za wyróżnienie ks. H. Jankowskiego i Lecha Wałęsy. Otrzymane pisma z Gdańska, fałszywy prezydent od razu wykorzystał, przekazując je przy pomocy swojego współpracownika Konstantego Hanffa do ks. kardynała Casaroliego w Watykanie jako dowód, że Kraj popiera Sokolnickiego oraz, że za „Prezydentem Wolnej Polski” stoi ogromny ruch „Solidarności”. Gdy z Rzymu władzę RP na Obczyźnie otrzymały informację o działaniach Sokolnickiego i Hanffa postanowiono poinformować tak Watykan jak i Kraj o szkodliwości działań fałszywego prezydenta, gdyż sprawa ta nie tylko kompromitowała odznaczonych i nominowanych, ale również cały ruch „Solidarność” dając propagandzie PRL broń do ręki w walce z emigracją i „Solidarnością”. Prezydent Kazimierz Sabbat doskonale zdawał sobie sprawę, że wyjaśnienie w praktyce będzie prawie niemożliwe ze względu na sytuację polityczną w Kraju jak przez delikatność materii. W połowie września 1988 roku w Gdańsku pojawili się przedstawiciele władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, którzy spotkali się z księdzem Jankowskim po Mszy świętej na plebanii św. Brygidy, poinformowano
odpowiedz
 ~2: wówczas Jankowskiego o działalności samozwańczego „rządu” Sokolnickiego jak również jego samego jako „Prezydenta Wolnej Polski” nie mającej nic wspólnego z legalnymi władzami Rzeczypospolitej. Do kolejnego spotkania doszło w dniu 11 października 1988 roku również na plebani kościoła św. Brygidy, w którym uczestniczył prócz ks. H. Jankowskiego przewodniczący „Solidarności” Lech Wałęsa. Jak informowano później prezydenta Kazimierza Sabbata, w wyniku rozmowy obaj panowie wykazali zdenerwowanie zaistniałą sytuacją, zaręczając, że nie zdawali sobie sprawy z istnienia fałszywego „rządu” Sokolnickiego. Lech Wałęsa zadeklarował podczas tego spotkania gotowość wymiany odznaczeń podobnie jak ksiądz Jankowski. Podczas tejże rozmowy okazało się, że do pierwszej ceremonii odznaczenia obu bohaterów Sierpnia 1980, doszło nie w lutym 1988 roku, ale dwa lata wcześniej oraz później, to jest już po pierwszym wrześniowym spotkaniu z ks. Jankowskim w Gdańsku. Ksiądz się przyznał, że dwa dni wcześniej tj. 9 października 1988 r. czyli już po wręczeniu Jankowskiemu informacji o nieprawnych działaniach Sokolnickiego, przyjął od niego kolejne odznaczenie. Przedstawiciele władz RP byli wstrząśnięci postępowaniem księdza, tłumaczyli je sobie znaną słabością proboszcza do tego rodzaju oznak poważana i popularności. Okazało się również, ze około 1986 roku Lech Wałęsa otrzymał jakieś odznaczenie wojskowe z emigracji. Niestety jak miał wówczas powiedzieć Wałęsa, dokładnie nie wiedział jakie, gdyż wszelkie odznaczenia i dokumenty deponował na Jasnej Górze. Tydzień później 17 października 1988 r. Krzysztof Pusz z upoważnienia Lecha Wałęsy skierował pismo do prezydenta Kazimierza Sabbata, w którym przewodniczący „Solidarności” oświadczył, że ewentualne odznaczenia z emigracji będą uznawane tylko wtedy gdy będzie pod nimi widniał podpis Sabbata. W dniu 31 października 1988 r. minister spraw krajowych w gabinecie premiera Edwarda Szczepanika, późniejszy prezydent RP Ryszard Kaczorowski skierował pismo do Jego Eminencji księdza biskupa Tadeusza Gocłowskiego, w którym przedstawił całą aferę związaną z dekorowaniem Lecha Wałęsy oraz ks. Henryka Jankowskiego. Wspominając osobę ks. gen. Wituckiego, Kaczorowski pisał: - Rząd Rzeczypospolitej na Uchodźstwie żadnej służby duszpasterskiej, ani też innej wojskowej na terenie Kraju nie organizuje. Nie mianuje i nie awansuje Kapelanów. W piśmie Kaczorowski zwracał się z prośbą do biskupa gdańskiego, by wpłynął na Lecha Wałęsę aby ten z godnością ale wyraźnie i stanowczo odciął się od swojego niefortunnego listu z 2 lutego 1988 r. jaki skierował do Sokolnickiego. Gdyż jak pisał o Lechu Wałęsie, Kaczorowski na zakończenie pisma: - Nie chcemy narażać jego autorytetu tak ważnego dla Kraju i nie chcemy go ośmieszać, z drugiej jednak strony nie można tolerować posługiwania się jego autorytetem w rozbijaniu emigracji niepodległościowej. Do sprawy odznaczenia Lecha Wałęsy, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski wrócili pod koniec kwietnia 1989 roku już po zakończeniu obrad „okrągłego stołu” w Warszawie i ponownej rejestracji i legalizacji NSZZ „Solidarność” w Polsce. Jak zapisał prezydent w swoim dzienniku, rozmawiał z Kaczorowskim o projekcie listów do Lecha Wałęsy i ks. Henryka Jankowskiego w sprawie przyjęcia przez nich
odpowiedz
 ~2: odznaczeń od Sokolnickiego. Do zakończenia sprawy nie doszło, gdyż wypadki w Polsce nabrały przyspieszenia, a prawie trzy miesiące później, w dniu gdy w Warszawie, Sejm PRL wybierał gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta, Kazimierz Sabbat, prezydent RP zmarł na londyńskiej ulicy w drodze do domu. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić czy działania Juliusza Sokolnickiego były inspirowane przez służby specjalne PRL, czy też był Sokolnicki jego współpracownicy byli agenturą wywiadu PRL na emigracji, dlatego że mimo zmiany ustroju politycznego w Polsce, zmian, które zaszły w Europie, nadal nie ma dojścia do dokumentacji i archiwów po byłej Służbie Bezpieczeństwa w Polsce, albo z powodu nieprzedawnienia sprawy, albo dlatego że zamieszani w inflintrację pracownicy SB czy też wywiadu i kontrwywiadu PRL są obecnie pracownikami Urzędu Ochrony Państwa, czy też służb specjalnych odrodzonego Wojska Polskiego. Dopóki te archiwa nie będą udostępnione historykom i badaczom dziejów najnowszych trudno będzie jednoznacznie stwierdzić kim był Juliusz Sokolnicki, komu służył, dla kogo pracował i ewentualnie od kogo brał pieniądze. Niewątpliwie jego działania od 1972 do 1990 roku kilkakrotnie bardzo poważnie skompromitowały ogólnie biorąc emigrację niepodległościową na Zachodzie. Przedstawiciele władz polskich na Obczyźnie nie ukrywali, że mają poważne podejrzenia o agenturalnej roli Juliusza Sokolnickiego. "
odpowiedz
 ~.....: pole do popisu dla IPNu
odpowiedz
 ~2x2=5: przyjecie z wielka atencja w Ognisku Polskim prof.Wlodzimierza Brusa z SGPiS w Warszawie,znanego z wyrzycania ze studiow dawnych AKowcow i jego zony Heleny Wolinskiej prokurator UB,wydajacej na smierc oficerow AK w tym Plk.Emila Fieldorfa to tez dziwna sprawa tzw.Rzadu w Londynie oraz tzw.Rady Trzech.Smiem twierdzic,ze zapisano ich tez do Zwiazku AKowcow w Londynie.Dano im czlonkostwo POSKu ....Naprawde dziwna ta nasza emigracja byla i jest !!!!Kto wiec oprocz Juliusza Sokolnickiego wspolpracowal tez z UB,SB i tym podobnych sluzb specjalnych ????Mysle,ze kiedys IPN tez to oglosi!!!!
odpowiedz
 ~Krystyna Skarbek: ...kto pamieta o tej slynnej agentce MI6 i polskiej "2"zabitej na ulicach londynu po wojnie,dlaczego???
odpowiedz
 ~daquise: pieprzyla sie z kelnerem irlandzkim i tyle
odpowiedz
 ~CIA: 11 grudnia CIA ma odtajnić 1100 stron dokumentów dotyczących stanu wojennego w Polsce. Wszystkie dostarczył Amerykanom pułkownik Ryszard Kukliński - informuje "Dziennik
odpowiedz
 ~Baza: Juliusz Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina ID: cz.I023084; linkuj do tej strony: http://www.sejm-wielki.pl/b.php?o=cz.I023084 - Kalendarzyk Rodzinny (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) • Urodzony dnia 16 XII 1920 - Pińsk Przodkowie: drzewo "16" — drzewo "32" — drzewo "64" pradziadkowie Ludwik Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (dw.61077), (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) 1822-1900 Witołd Leopold Jan hr. Potocki h. Pilawa (Złota) (lu.23211), (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) 1837-1885 & & & & Emilia Ożegalska h. Kościesza (2.1015.212) 1818-1875 Maria Pelagia Florkiewicz von Młoszowa h. Ozdoba (cz.I002494), (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) 1842-1898 | | | | 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 | | | | dziadkowie Witold Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I004475), (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) 1854-1908 Izabella hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (cz.I004474), (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) 1869-1935 Zygmunt Skirmuntt h. Dąb (cz.I023082) ca 1870 Maria Żółtowska h. Ogończyk (cz.I023083) ca 1870 | | | | 4 5 6 7 | | rodzice Antoni Franciszek Emil Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I023080), (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) 1900-1946 Irena Skirmuntt h. Dąb (cz.I023081) 1896 | | 2 3 | Juliusz Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I023084), (linia: Adam Szydłowski 13.214.551), 1920 Rodzice • Antoni Franciszek Emil Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I023080), (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) • Urodzony dnia 16 IX 1900 - Siedlemin • Zmarł dnia 22 II 1946 - Pawłowice, pow. Września, PL , wiek: 45 lat. • Irena Skirmuntt h. Dąb (cz.I023081) • Urodzona w roku 1896 śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków
odpowiedz
 ~Baza danych Prezydenta R.P.: • żona (ślub: dnia 2 IV 1942, Kraśnik, PL, ): Anna Nowak (cz.I023085) 1914-1943, dzieci: • Barbara Daromiła Sokolnicka z Pigłowic h. Nowina (cz.I023093) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1943- & Józef Wysoczański h. Sas (cz.I023094) ca 1940- • żona (ślub: dnia 7 II 1945, Żyrardów, PL, ): Tatiana Danuta Kotlińska (cz.I023086) 1914-1948 , (Rodzice : Roman Kotliński (cz.I023089) ca 1880 & Florentyna Olszewska (cz.I023090) ca 1880) • żona (ślub: dnia 8 X 1948, London (Londyn/Londres), England, UK, ): Florence Amelia Rosling (cz.I023087) 1926, dzieci: o Krystyna Sokolnicka z Pigłowic h. Nowina (cz.I023095) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1949- o Elżbieta Anna Sokolnicka z Pigłowic h. Nowina (cz.I023096) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1950- o Franciszka Maria Sokolnicka z Pigłowic h. Nowina (cz.I023097) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1952- o Antoni Zygmunt Maria (cz.I023098) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1954- • żona (ślub: dnia 9 VIII 1957, London (Londyn/Londres), England, UK, ): Joyce Teresa George Norton (cz.I023088) ca 1930- , (Rodzice : Henry Stanley Norton (cz.I023091) ca 1890 & Rose Muskell Stonestreet (cz.I023092) ca 1900) , dzieci: o Michał Andrzej (cz.I023099) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1958- • żona (ślub: ): Elizabeth Mary Mayall (sw.47629) ca 1920 • żona (ślub: ): Margaret Docherty (sw.47630) ca 1920 • żona (ślub: ): Avril Dalgleish (sw.47632) ca 1920 Stryjowie lub wujowie oraz ciotki, i kuzyni (kuzynki) o Witold Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I004475) ("Sosa" 4) & ("Sosa" 5) Izabella hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (cz.I004474) • Tadeusz Ludwik Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I005892) (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1894-1954 ■ & Zofia Mohl h. Trzy Krety (cz.I005893) 1896 dzieci: | Stanisław Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I005896) 1922-1964| Krzysztof Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I005898) 1925| Jerzy Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I005901) 1930-2003 | • Witold Piotr Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I004466) bohater PSB , (linia: Adam Szydłowski 13.214.551) , (linia: Antoni Ledóchowski 14.63.144) , (linia: August Kicki 10.16.41) , (linia: Jan Suchorzewski le.3586.2.1) , (linia: Onufry Kicki 10.16.40) , (linia: Piotr Sokolnicki psb.30858.1) , (linia: Stanisław Kossecki 11.435.746) , (linia: Teodor Szydłowski 7.8.73) , (linia: Tomasz Ostrowski 6.390.180) 1906-1968 ■ & Elżbieta Rembowska h. Ślepowron (cz.I004467) 1916-1944 dzieci: | Aleksandra Sokolnicka z Pigłowic h. Nowina (cz.I004470) 1943- | ■ & Krystyna Fudakowska h. Dołęga (cz.I004465) (linia: Wojciech Suchodolski le.3581.1.1) 1917 dzieci: | Beata Sokolnicka z Pigłowic h. Nowina (cz.I004472) 1949-| Andrzej Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina (cz.I004473) 1950- | o Izabella hr. Potocka h. Pilawa (Złota) (cz.I004474) ("Sosa" 5) & Wojciech Biernacki h. Poraj (cz.I032842) o Zygmunt Skirmuntt h. Dąb (cz.I023082) ("Sosa" 6) & ("Sosa" 7) Maria Żółtowska h. Ogończyk (cz.I023083) Uwagi • Who is Who w Polsce: Sokolnicki Juliusz zawód: były prezydent Polski na emigracji. edukacja: Gimnazjum i Liceum im. Józefa Piłsudskiego w Pińsku, 1948 studia historyczne korespondencyjnie na wolnym uniwersytecie. kariera: 1939 udział w kampanii wrześniowej, wzięty do niewoli przez żołnierzy Armii Czerwonej, ucieczka, 1940 kolportaż prasy podziemnej, wzięty do niewoli przez Gestapo, więzień Pawiaka, Metzu, obozu pracy przymusowej w Salzburgen, pacjent szpitala w Metzu, 1942 odesłany do Warszawy, pod ps. „Łokietek” założenie niezależnej organizacji niepodległościowej „Grupa Wolnych”: Kraśnik-Rozwadow-Biłgoraj, 1944 wyjazd z kraju do Francji, następnie do Włoch, żołnierz WP, 1946 przybycie do Anglii, 1947 czł. zarządu cywilnego obozu, sekretarz 107 koła Stow. Kombatantów Polskich SPK Witley i Okolice, 1948 praca i mieszkanie w Londynie, sekretarz Tow. Oświaty Powszechnej, od 1950 czł. zespołu redakcyjnego Biuletynu Ziem Zachodnich, 1951 działacz Ligi Niepodległości Polski, 1954 współorganizator Konwentu Walki o Niepodległość, kier. działu transportu części samochodowych w samochodowej firmie londyńskiej, 1954 sekretarz Rady Rzeczpospolitej, 1955 czł. Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Krajowej, Komisji Kulturalno-Oświtowej i Komisji dla spraw Obywateli na Obczyźnie, powołanie Ruchu Odrodzenia Narodowego w Londynie, 1955-72 prezes ruchu, 1958 czł. II (VI) Rady Rzeczypospolitej z ramienia ruchu, 1967-70 Minister Informacji i Dokumentacji, 1970 minister spraw wewnętrznych i minister spraw krajowych, 1971 wyznaczony na następcę prezydenta Rzeczypospolitej, 1972-90 prezydent Rzeczypospolitej. osiągnięcia: wznowienie Orderu Świętego Stanisława (1979), szeroko zakrojona działalność patriotyczna, zawsze zgodna z interesem państwa polskiego, walka o niepodległość na emigracji, 1987 współorganizator Rady Środkowo-Europejskiej w Nowym Jorku zrzeszające rządy emigracyjne Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czechosłowacji, Estonii, Polski i Rumunii, 1988 nadanie Lechowi Wałęsie Wielkiej Wstęgi OOP oraz Orderu Orła Białego. publikacje: cykl artykułów na temat zachodniej Słowiańszczyzny między Łabą i Odrą, 1952 artykuły w broszurze „Krytyka Rządu”, szereg prac historycznych. odznaczenia: Krzyż Walecznych, Krzyż Virtuti Militari V klasy, Wielki Krzyż Polskiego Ruchu Oporu we Francji, Złoty Krzyż Zasługi (1965), Krzyż Komandorski OOP (1970), Order Orła Białego i Wielka Wstęga OOP, Krzyż Komandorski Orderu św. Łazarza (1975), Komandorie Merito Comercial (Meksyk), Wielki Krzyż Zakonu Templariuszy (1981). działalność: działalność w organizacjach społecznych: 1958 współzałożyciel Związku Obrony Polskich Ziem Zachodnich, czł. zarządów Związku Ziem Wschodnich, red. Biuletynu Informacyjnego Związku Ziem Wschodnich, od 1990 niesienie pomocy charytatywnej krajowi i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej, promowanie Orderu Świętego Stanisława, od 1979 senator Międzynarodowego Parlamentu dla spraw Pokoju i Bezpieczeństwa. Baza Jerzego ks. Czartoryskiego - cz.I023084
odpowiedz
 ~baza jak baza..: ale co to za dane,przeciez wszyscy o tym wiedza !!!
odpowiedz
 ~baza do \"2\": Jaruzel wzywal sowietow do pomocy,a mialo byc tak ladnie i narodowo !!!!!
odpowiedz
 ~??????: Kukliński, który przez wiele lat blisko współpracował z Jaruzelskim jako oficer sztabu generalnego LWP, pisze też m.in., że był on - jego zdaniem - w latach 1980-81 szczerze przekonany, iż Polsce grozi sowiecka interwencja wojskowa. Jak podkreśla, istniały ku temu "pewne podstawy", m.in. w postaci ruchów wojsk sowieckich w Polsce w 1981 r. REKLAMA Czytaj dalej Charakteryzując Jaruzelskiego, współpracujący z CIA pułkownik nie szczędzi mu komplementów. "Był wybitną osobowością, kimś, kto na pewno wyróżniał się na tle swego beznadziejnie prymitywnego środowiska" - pisze, dodając, że robiły na nim wrażenie "niektóre jego cechy w sferze etyczno-moralnej".
odpowiedz
 ~2 do bazy: Jaruzelski prosił Rosjan, aby przysłali czołgi W tym roku mija 27 rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Blisko trzy dekady oszustw, krętactw i matactw dotyczących prawdziwych powodów, dla których władza wystąpiła przeciwko społeczeństwu
odpowiedz
 ~smuta: 13 grudnia,wiekszosc Polakow spedzila na kolacjach Xmasowych!!!Wreszcie przestajemy cierpiec i ciagle wspominac upadki naszej kochanej OJCZYZNY
odpowiedz
 ~KGB: Order Katarzyny Wielkiej, który była brytyjska premier, Margaret Thatcher, dostała w rosyjskiej ambasadzie za swój wkład w stosunki brytyjsko-rosyjskie to fałszywka. Rosyjska prokuratura ściga całą szajkę tych, którzy rozdają i sprzedają fałszywe medale i tytuły - podaje serwis dziennik.pl Wiktor Szewczenko z "Akademii Bezpieczeństwa, Obrony, Prawa i Porządku" sprzedawał kopie najwyższych rosyjskich odznaczeń i tytułów. Od byłej brytyjskiej premier nie wziął pieniędzy, bo uznał, że przyznanie orderu tak znanej postaci będzie dla niego najlepszą reklamą i uwiarygodnieniem jego akademii. Szewczenko sfałszował aż 73 ordery. Rozdając je, wraz z tytułami zarobił miliony.Po rozpoznaniu falszerstwa ,Szewczenko zaplacil 500 Rubli kary.
odpowiedz
 ~M: co za debil.... Trzecia swiatowa mu sie marzyla, widac chcial sie atomowych grzybkow nad Warszawa doczekac, idiota. I to nie z rosyjskich rakiet bynajmniej.
odpowiedz
 ~奥兰多 (Aò lán duō): Chinczycy lubia psy i spokoj !!!Lubia tez Polakow
odpowiedz
 ~POLACY: lubia koty
odpowiedz
 ~Wegetarianin ,East Midlands: Hej,czy nie wiecie,nie macie wladzy na swiecie...bardzo szanuje Pana Prezydenta,pochodze z rodziny o patriotycznych tradycjach,w liceum KPN i klimaty anarchistyczne,chlanie i wielbienie Marszalka.potem Hare Kryszna i wegetarianizm,yoga,itd-ludzie,Rodacy,nie trwajmy w przeszlosci,to karma....jestesmy Narodem Wybranym-nie watpimy w to?pokazmy to codziennie,w Jobcenter czy w luksusowej restauracji angielskiej,czy na lawce w parku haha-zamiast sie klocic-pozdrawiam oszolomow i normalsow.MEAT IS MURDER,moje prywatne zdanie: Kosciol rzymski to sekta masonow-Jesus jest wegetarianinem.
odpowiedz
 ~Jezuz: lubi psy,koty i POLAKOW tez!!!No a Chinczykow to najbardziej!!!
odpowiedz
 ~Jezus o lVR.P.: Jarosław Kaczyński mówił podczas spotkania z mieszkańcami Słupska w słupskiej filharmonii, że "jest próba zdezintegrowania wszystkiego, stworzenia takiego systemu, że gdyby nawet siły, które chcą Polskę naprawić, doszły z powrotem do władzy, nie będą mogły nic zdziałać". Prezes PiS dodał, że istotą podjętej w 2005 roku budowy IV Rzeczypospolitej była "zmiana pewnego typu stosunków międzyludzkich, w których obowiązuje zasada "kto silniejszy, ten lepszy". Zdaniem prezesa PiS w ciągu ostatniego roku zasada "kto silniejszy, ten lepszy" wróciła do życia publicznego. Kaczyński przekonywał, że z tego powodu prości ludzie nie mają szans awansu i należy to zmienić. Jednak nie powiedział jak.
odpowiedz
 ~奥兰多 (Aò lán duō): : zapraszam do Chin,Harbin to prawie do lat 50tych XXwieku bylo polskie miasto ze swoim zarzadem,szkolami polskimi,kosciolami,harcerstwem.Taka mala Polska.Rozgonil to Mao Tse Tung,pewnie jakas mloda Polska harcerka nie chciala zlamac przyzeczenia harcerskiego,ale teraz w rozkwicie ekonomii w Chinach i popularnosci nauki j.chinskiego w Polsce i polskiego w Chinach,mozna Chiny zasiedlic odnowa i wybrac swojego prezydenta!!!
odpowiedz
 ~Mr.Hu: ten nowy Prezydent R.P.musi byc skosnooki i z warkoczem
odpowiedz
 ~Lechu tak mowi: Zachowanie prezydenta to nieodpowiedzialność za Polskę, to przeszkadzanie maksymalne rządowi - mówi w Kontrwywiadzie RMF FM Lech Wałęsa. Były prezydent uważa, że koalicja Platformy z PSL-em to obecnie najlepszy wybór, ale i sojusz z SLD byłby możliwy dla dobra kraju.
odpowiedz
 ~brat Lecha...: Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w radiowych "Sygnałach Dnia", że Sejm jeszcze w tym roku mógłby uchwalić rozwiązania, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie obecnych zasad przyznawania wcześniejszych emerytur. - No ale zapadła taka decyzja polityczna, żeby uderzyć w obywateli - dodał tłumacząc, że Platforma stosuje taktykę, jakiej do tej pory nie było - traktowanie obywateli jak zakładników.
odpowiedz
 ~Gorski: Krolem Polakow,Jezus juz nie chce
odpowiedz
 ~Magdalena: mu tez nie pozwala,ida swieta wiec Wesolych dla Wszystkich Prezydentow R.P., tych w Londynie,Clochester no i tez w Warszawie.
odpowiedz
 ~ukraina: tam tez prezydenta i premiera nie lubia,podobny system myslenia do Polakow
odpowiedz
 ~a gdzie...: ich lubia,w Zimbawe !!!
odpowiedz
 ~Kancelaria: Prezydent Lech Kaczynski podczas zapalania pierwszej swieczki chanukowej odwiedzil synagoge Nozykow w Warszawie.Tak rozpoczelo sie zydowskie swieto swiatla w Polsce.Chanuka jest odpowiednikiem naszego Bozego Narodzenia,rowniez nazywanego Yule.Lech Kaczynski jest pierwszym Prezydentem R.P.,ktory odwiedzil w to swieto i modlil sie za Polske w synagodze.Szalom Alehem!!!Panu Prezydentowi.
odpowiedz
 ~gdyby..: nie ostatnia wojna w Polsce drugim j.urzedowym bylby j.idisz, lub hebrajski,gielda swiata bylaby w Warszawie a nie N.Y.,bylibysmy najbardziej szanowanym narodem na swiecie.A tak, nikt nas nie lubi,trzeba jezdzic za praca po swiecie...a to dzieki polskim "szmalcownikom"ktorzy wydawali Zydow Niemcom.Plus taki,ze trzeba uczyc sie jezykow zeby przetrwac !!!To tez dobre...Wesolych swiAT CHANUKA i Bozego Narodzenia ...
odpowiedz
 ~wigilia Yule: karp,mak,kapusta z grochem,uszka,kutia itd.BAL u Prezydentow R.P.w pelni.....
odpowiedz
 ~zmiana smku...: wczoraj polski sklep na Ealingu(zach.Londyn)rozdawal za darmo karpia !!!Nikt jednak nie chcial go brac...smaki rodakow sie zmienily.Pewnie tez mlodzi nie wiedza co z nim zrobic???Mamy i babcie zostaly w Polsce.Maku tez nikt nie kupowal...Prezydent to ma dobrze,kucharka i zona zrobia mu swieta!!!a on sobie zje i pojdzie spac!!!
odpowiedz
 ~: to trzeba bylo dac znac wczesniej to bym po niego przyjechal bo ja wiem jak sie zabija rybe
odpowiedz
 ~kucharka prezydenta: a u nas po PLN 15 za kg brali minus 20% dla Prezydenta i jeszcze zostalo na nowy rok
odpowiedz
 ~sniezynka: dzis w nowy rok wszystkim bylym i obecnym Przezydntom R.P. w Kraju i na Wygnaniu w U.K. DOSIEGO ROKU na Balach ,duzo tez Sniegu zycze!!!
odpowiedz
 ~zyczyla...: sniezynka,i snieg jest w R.P.,szkoda ze Ci na Wygnaniu w UK sniegu nie maja....
odpowiedz
 ~PiS: Nowy program PiS będzie liczyć grubo ponad sto stron. Zamiast polityki historycznej i walki z układem, sztandarowych dotąd haseł partii Jarosława Kaczyńskiego, ma w nim być więcej o sposobach przeciwdziałania kryzysowi, planie gospodarczej modernizacji kraju oraz metodach wykorzystania unijnych środków - ustalił serwis tvp.info.
odpowiedz
 ~Colchester: Juliusz Nowina Sokolnicki ,ostatni Prezydent R.P. na Wygnaniu w Uk,sle wszystkim prawdziwym POLAKOM pozdrowienia Trzech Kroli,Kacpra + Melchiora + Baltazara.Kreda i Mitra bedzie rozdawana za darmo dzis o 24godz.na dworcu w Colchester.Prosze przyniesc koszyki i swoja cwiartke.Rysiek Kaczorowski,ostatni Prezydent R.P.na Hammersmith w Londynie, tez pewnie wpadnie i pomoze Julkowi.Wreszcie podadza sobie rece przy gwiazdce betlejemskiej!!!!
odpowiedz
 ~Melchior: Baltazar nie przyszedl,a Kacper poszedl z Magdalena na dysko....a dzis ruskie swieta B.N. Z rozdietstwom dla wsieh poliakof ..nu,da prezidentom mnogo wodki i kolbasy...tym zaribiezoj
odpowiedz
 ~Melchior: Baltazar nie przyszedl,a Kacper poszedl z Magdalena na dysko....a dzis ruskie swieta B.N. Z rozdietstwom dla wsieh poliakof ..nu,da prezidentom mnogo wodki i kolbasy...tym zaribiezoj
odpowiedz
 ~gazu: nie ma w Polsce i od dzis w Czechach.Liban bombarduje Izrael,wszystko Ok.....a prezydenci na wygnaniu w UK
odpowiedz
 ~dzis spotkanie z arcybiskupem K.Nyczem: w Galerii Porczynskich w Warszawie,beda Jaselka,Prezydentow zapraszamy...
odpowiedz
 ~Prezydent: Kaczynski wpadnie lub przysle umownego,,,
odpowiedz
 ~zydowskie motywy w Warszawie: April 28 – May 3, 2009, in the capital of Poland: 6th INTERNATIONAL FILM FESTIVAL JEWISH MOTIFS WARSAW 2009 The Festival is a competition of films on Jewish themes in the following categories: I - feature, II - documentary, III - experimental, animation, short . The Festival prizes are: - the statues of the WARSAW PHOENIX – a symbol of revival - money prizes (in 2008, the first prize was ca. 9 000$) The organizers of the Festival cover the following expenses: - traveling costs (return ticket) for film director (one person for one production) - accommodation costs in Warsaw (hotel in the center of the city) for one person for one production (or two persons in double/twin room) For pre-selection, we accept films produced in 2007 or later. Please send us DVD PAL (with English subtitles) only. The ENTRY FORM, CRITERIA, and all the information is on our website: www.jewishmotifs.org.pl The deadline for submitting films and entry forms is: February 2nd, 2009. A list of films accepted for the competition will be announced on March 10th. Films and Entry Forms should be sent to: Magda Maslak JEWISH MOTIFS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Wilcza st. 12c 00-532 Warsaw, Poland tel. + (4822) 627 28 31 int. 21 fax. + (4822) 622 60 13
odpowiedz
 ~Bal w Miami,USA: Prezydent Lech Walesa z malzonka wezma udzial w Balu "Tribute to Mexico" w dniu 27 stycznia b.r.,Prezydenci R.P. z Colchester i POSKU raczej tam nie beda http://polishinstitute.brinkster.net/ip.asp?op=Events
odpowiedz
 ~Joke: A Somalian arrives in Vancouver as a new immigrant to Canada . He stops the first person he sees walking down the street and says, 'Thank you Mr. Canadian for letting me in this country, giving me housing, food stamps, free medical care, free education and no taxes!' The passerby says, 'You are mistaken, I am Mexican.' The man goes on and encounters another passerby. ' Thank you for having such a beautiful country here in Canada !' The person says, 'I not Canadian, I Vietnamese.' The new arrival walks further, and the next person he sees he stops, shakes his hand and says, 'Thank you for the wonderful Canada !' That person puts up his hand and says, 'I am from Middle East , I am not, Canadian!' He finally sees a nice lady and asks, 'Are you an Canadian?' She says , 'No, I am from Africa !' Puzzled, he asks her, 'Where are all the Canadians?' The African lady checks her watch and says ..'Probably at work' ...
odpowiedz
 ~somalijczyk: czy polak w anglii to to samo...
odpowiedz
 ~POLAK: ja mam babe z Somali....mamy koze w lazience i karpia w umywalce...wszystko jest OK
odpowiedz
 ~Meksyk i Polska: We have just received information that President Lech Walesa and his wife Danuta Walesa will attend the 37th International Polonaise Ball and the Special Brunch as our Guests of Honor.
odpowiedz
 ~Noriega: ...a prezydenci z Londynu i Colchester to z BOLKIEM nie beda "poloneza czas zaczac",a pozniej wpadliby wszyscy do Panamy.....
odpowiedz
 ~L.K.-Warszawa: Prezydent Lech Kaczyński przekazał gratulacje i życzenia nowemu prezydentowi USA Barackowi Obamie i zaprosił Obamę do odwiedzenia Polski. "W związku z zaprzysiężeniem Waszej Ekscelencji na Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki pragnę przekazać najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia" - napisał w liście gratulacyjnym Lech Kaczyński, dodając: "Naród Polski żywi głęboki szacunek dla osiągnięć Narodu Amerykańskiego".
odpowiedz
 ~44: pozdrawiam POLAKOW
odpowiedz
 ~Bolek: wszyscy Prezydenci w sobote na Balu w Miami,Temat Meksyk,bedzie mozna zatanczyc walca z "Zosia"Bachleda Ciurus za $100 taniec,z przyciskiem $110.
odpowiedz
 ~Lech Kaczynski,swietuje: President Lech Kaczynski of Poland celebrated the start of Hanukkah on Sunday by visiting Warsaw's main synagogue, a gesture the city's Jewish community greeted as a historic step. The visit by Kaczynski on the first day of Hanukkah marked the first time a sitting head of state has attended a religious service at a synagogue in Poland, whose Jewish population was nearly wiped out in the Holocaust and later suffered from communist-era repression. The visit "means we're in a normal country," said Poland's chief rabbi, Michael Schudrich, "a country that treasures that it has citizens of different religions and of different backgrounds," As Kaczynski entered Warsaw's century-old Nozyk synagogue just after sundown, the congregation rose and a group of children sang "Shalom Aleichem," or "peace be upon you." Wearing a yarmulke, Kaczynski strode to the front of the synagogue, where he sat as a choir sang the Polish national anthem and a song in Yiddish, the language spoken by many of the nearly 3.5 million Jews who lived in Poland before World War II. Poland was a haven for Jews for nearly 1,000 years and was home to Europe's largest community of Jews before World War II. Most were killed in the ghettos and death camps that Nazi Germany set up after it invaded Poland in 1939. In the nearly 20 years since the fall of Communism, the Jewish community has started building a new vitality, with Jews returning to their roots and shaking off old fears of anti-Semitism. A prayer for the Polish nation, written for the occasion of the president's visit, was read Sunday. Kaczynski then lit a cream-colored candle that was placed on a silver menorah. Piotr Kadlcik, the head of the country's Jewish community, said a pre-World War II president, Ignacy Moscicki, visited a synagogue in the 1920s - but that was not for a religious ceremony and he did not spend time with the congregation. Kaczynski, has long been a friend to the Jewish community. He visited the synagogue in his former role as mayor of Warsaw; he promoted a planned museum on Jewish history by donating city land to the project; and for the past two years he has marked Hanukkah with candle-lighting celebrations at the presidential palace. But his appearance in the house of worship was greeted as even more meaningful. "This time the president came to visit us," said Rabbi Mati Pawlak, the first native Pole to serve as a rabbi in Poland since the fall of Communism. "It shows that relations are getting closer." Moshe Hayman, 47, an Israeli who moved to Poland 15 years ago, said he saw the visit as a historic moment. "For Jews, it symbolizes victory," he said. "I see his presence here as a miracle."
odpowiedz
 ~do p.Prezydenta: R.P. w POSKu w Londynie.Prosimy uprzejmie,zeby p.Prezydent wymienil sobie partnerke na mlodsza i znajaca jezyki.Wstyd,zeby Kaz Marcinkiewicz ,Premier mieszkajacy tez w Londynie mial lepiej!!!!
odpowiedz
 ~Gay men\'s paradise...Mr President: Discover this award-winning gay men’s resort in Palm Springs, California. Hosts Michael and Stephen invite you to enjoy the freedom of clothing optional living within the private walled compound. Lush tropical gardens, pool, jacuzzi, expanded continental breakfast, and spectacular mountain views
odpowiedz
 ~Gazeta Slaska,o Kanclerzu G.G.=dawna POLSKA: Śląska gazeta raczy czytelników biografią Hitlera, w której padają np. tak kłamliwe twierdzenia, jak to, że niemiecka armia rozbiła w pył armię polską w ciągu tygodnia - donosi "Nasz Dziennik". Filmowa biografia Adolfa Hitlera to dodatek do "Polski - Dziennika Zachodniego", ukazującego się w głównie w woj. śląskim. Płytę można także zamówić na stronie internetowej wydawcy "Polskapresse", niemieckiego koncernu Verlagsgruppe Passau. W filmie nie pada ani słowo o Powstaniu Warszawskim, Westerplatte, Polskich Siłach Zbrojnych czy sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku.
odpowiedz
 ~WiN: Prezydent Lech Kaczyński otrzymał Krzyż WiN. Odznaczenie nadało mu stowarzyszenie społeczno - kombatanckie organizacji "Wolność i Niezawisłość", której celem była walka o wolną Polskę. Prezes kapituły odznaczenia, Romuald Bardzyński wręczając krzyż podkreślił, że prezydenta odznaczono za umacnianie zasady wolności i niezawisłości państwa polskiego. Lech Kaczyński powiedział, że krzyż WiN traktuje jako szczególny zaszczyt. Dodał, że kombatanci organizacji WiN walczyli o niepodległość. Istotnym celem tej walki było dawanie świadectwa, bo zwycięstwo wówczas nie było możliwe. Wcześniej krzyż WiN otrzymał Jan Paweł II . Odznaczono nim także proporzec bojowy "Krysiaków", jednego z oddziałów Armii Krajowej, walczącego na Wileńszczyźnie. Trzeci krzyż WiN przyznano pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu. REKLAMA Czytaj dalej Zrzeszenie WiN działało od 2 września 1945 do 1952 roku w podziemiu. Władze tworzącej się Polski Ludowej uznały WiN za organizację bandycką, za przynależność do niej można było stracić życie lub zostać skazanym na długoletnie więzienie.
odpowiedz
 ~Benedykt XVl: W wywiadzie dla lokalnego dziennika "Tribuna di Treviso" 47-letni ksiądz Abrahamowicz powiedział, że wie, iż "komory gazowe istniały przynajmniej do dezynfekcji". - Ale nie wiem, czy spowodowały one ofiary śmiertelne, bo nie zgłębiałem tej kwestii - dodał. A jednak papiez mimo takich wypowiedzi zdjal z nich klatwe nalozona przez Jana Pawla ll. Niemiec dba o historie swojego nazistowskiego narodu......
odpowiedz
 ~Juliusz Nowina Sokolnicki,Prezydent R.P.w Anglii: Młody wdowiec - nim obwołał się prezydentem - kilka razy zmieniał pracę: czyścił parowozy, sprawdzał liczniki gazowe, pracował w Tesco. Skończył korespondencyjnie historię na mało prestiżowym Wolnym Uniwersytecie. Spłodził jeszcze - prócz córki - dwóch synów i zawarł kolejne trzy małżeństwa. Prócz tego wydłużył nazwisko. W latach 70. zaczął się przedstawiać jako Juliusz hrabia Nowina-Sokolnicki. 1972-1989. Rządy i ordery Po trzech latach prezydentury, 1 września 1975 roku, wydaje dekret o powszechnej mobilizacji duchowej obywateli Rzeczpospolitej i Polaków w wolnym świecie. Dwa miesiące później emigracyjne pismo "Free Poland" ukazujące się w USA publikuje deklarację jego Organizacji Bojowej Wolna Polska, a po kilku dniach sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim dostaje informację o "powszechnej mobilizacji Polaków". W lutym 1978 roku wysyła listy do Jimmy'ego Cartera i jego doradcy Zbigniewa Brzezińskiego. Pisma przedstawiają koncepcję nowego ładu w Europie: Niemcy wracają do Prus Wschodnich, Polska odzyskuje Wilno i Lwów. Zaskoczeni urzędnicy z Waszyngtonu pytają polityków z "Zamku", o co chodzi. Rząd londyński musi tłumaczyć, że wskutek waśni Polacy mają dwie głowy państwa jednocześnie, nie licząc komunistycznych uzurpatorów w Warszawie. Prezydent Sokolnicki działa dalej. W 1978 roku, podczas odsłonięcia pomnika Żołnierza Polskiego w Paryżu, wymienia uprzejmości z Edwardem Gierkiem. Po wprowadzeniu stanu wojennego ustanawia Nadzwyczajny Trybunał Karny, który ma osądzić komunistów za zbrodnie popełnione na współobywatelach. Powołuje Radę Środkowo-Europejską. Co roku w Nowym Jorku król albański Leko, prezydent Wolnej Chorwacji generał Seczin i inni banici radzą, jak pokonać komunistyczną zarazę. Pieniądze na życie i polityczne przedsięwzięcia Sokolnicki zdobywa, rozdając medale i awanse. Ceny - od kilkudziesięciu do kilku tysięcy dolarów. Witold Liliental, publicysta z Kanady: - Od sekretarki dowiedziałem się, że dzwonił "President of the Republic of Poland". Zostawił numer. Kilka dni wcześniej spotkałem się ze znajomym, lekarzem z Los Angeles. Oznajmił mi, że jest wicepremierem w rządzie emigracyjnym. Wytłumaczył, że chodzi o "ten prawowity rząd, czyli Juliusza Nowiny-Sokolnickiego", a nie o "tego uzurpatora Kaczorowskiego". Wyjął nawet z aktówki i pokazał swoją papeterię, na której widniało godło państwowe i wyraźnie wydrukowany tytuł wicepremiera i ministra spraw zagranicznych. Po chwili zaproponował mi tekę w swoim rządzie i dodał, że mógłby mi nawet załatwić Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta. Tyle że z tym krzyżem jest pewien szkopuł. Kasa Rzeczypospolitej jest pusta, a wykonanie odznaczenia kosztowne, więc trzeba za nie zapłacić 800 dolarów. VIP-y dostają honory za darmo. Na stopień generała hrabia awansuje m.in. premiera Izraela Menachema Begina, byłego kaprala podchorążego z armii Andersa, i podpułkownika LWP Juliana Haraschina, który w latach 50. wydawał wyroki śmierci na żołnierzy AK. Awanse dostają też Mieczysław Wachowski (jeszcze jako kierowca Wałęsy zostaje generałem brygady) i prałat Henryk Jankowski (zyskuje stopień kontradmirała). Prałat każe sobie po mianowaniu uszyć biały admiralski mundur. Oburzy to wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów ppłk. Krzysztofa Majera, który (już po upadku komuny) złoży na policji doniesienie o bezprawnym używaniu oficerskich szlifów przez duchownego. Gdańska policja umorzy to dochodzenie, bo mimo że ksiądz sto razy paraduje w tym stroju, nie znajdzie się w mieście nikt gotów złożyć do protokołu obciążające go świadectwo. Sam Wałęsa pierwsze odznaczenie otrzymuje tymczasem w 1986 roku. Od razu przekazuje je ojcom paulinom na Jasną Górę. Drugi honor: Order Polonia Restituta, przewodniczący obiera na plebanii św. Brygidy od ks. Bernarda Wituckiego, który przybywa jako emisariusz Sokolnickiego. Gdy przeciwnicy zarzucają hrabiemu, że kupczy chwałą, ten odpowiada: - Komuniści wręczyli 8 milionów odznaczeń, z mojej ręki medale dostało zaledwie kilka tysięcy osób. Najcenniejszy - Order Virtuti Militari - odebrało od niego 300 Polaków z całego świata i 50 wojskowych z Francji, Niemiec (m.in. byli żołnierze pancernika "Schleswig-Holstein"), Anglii i USA (m.in. dowódca wojsk w Wietnamie William Westmoreland). Prezydent R.P.,JNS odwiedzi Czetochowe w maju,gdzie odbeda sie uroczystosci 30lecia odnowienia Orderu sw.Stanislawa oraz Krakow i wezmie udzial w procesji z Wawelu na Skalke.
odpowiedz
 ~czy sa jeszcze: bilety do Czestochowy???????????
odpowiedz
 ~choroba i snieg w Londynie: Pan Prezydent R.Kaczorowski jest chory i lezy w lozeczku,a Pan Prezydent J.N.Sokolnicki jest zdrowy i wybiera sie na uroczystosci do Czestochowy,na Jasna Gore,gzie bedzie skladal wota dziekczynne za przetrwanie Orderu sw.Stanislawa juz 30 lat....tak w Polsce ,jak i w swiecie!!!!
odpowiedz
 ~kwiecien w Londynie: 30 lecie Orderu sw.Stanislawa bedzie tez obchodzone w Londynie w kwietniu.Inwestytura nowych czlonkow prowadzona bedzie przez Juliusz Nowina Sokolnickiego,Wielkiego Mistrza w asyscie Senior Chaplain,Rev.Derek Buxton w anglikanskim kosciele St.James's.Po inwestyturze bankiet w Victory Services Club na Marble Arch.Zapraszamy sympatykow....ostatniego Prezydenta R.P. rezydujacego obecnie w Colchester.
odpowiedz
 ~Colchester: Prezydent R.P.ma sie dobrze i pozdrawia sympatykow!!!!!Tak w Polsce,jak i w swiecie przyjaznym Polsce.Z Talibami trzeba rozmawiac,kazde zycie POLAKA jest wazne................
odpowiedz
 ~kpt.z.w.Andrzej Krolikowski: nadal pirscien gen.Hallera, Lech Kaczyński odebrał w Pucku Pierścień Hallera, odznaczenie nadawane przez Ligę Morską i Rzeczną. Prezydent uczestniczył w obchodach 89. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Burmistrz miasta Marek Rintz podkreślił, że pierścień otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarki morskiej. Prezydent dziękując za wyróżnienie ubolewał, że w dzisiejszych czasach polski przemysł morski przeżywa kryzys. Jego zdaniem powinniśmy zacząć dostrzegać to bogactwo naturalne, jakim jest Bałtyk. Prezydent ocenił, że w ciągu kolejnych lat Polska powinna na powrót wykorzystywać swoje nadmorskie położenie.Kiedys to sie nazywalo POlska Liga Morska i Kolonialna.Polacy zaraz po odzyskaniu niepodleglosci chcieli podbijac inne narody.Najlepiej w Afryce.Oj te Polaczki.....
odpowiedz
 ~Kolobrzeg: a co ze 'swietem morza' w Kolobrzegu,tam tez rzucali obraczke do morza??????????
odpowiedz
 ~pierscien: w Kolobrzegu byl ruski i od razu zardzewial
odpowiedz
 ~w Pucku,: bylem jeszcze jako chlopak,mowilo sie po "kaszebsku" i ryby byly zawsze swieze.Fajnie,ze teraz jest tam pomnik gen.Hallera na plazy no i ten pierscien nadawany przez kpt.z.w.Andrzeja Krolikowskiego absolwenta PSRM w Szczecinie to naprawde dobra promocja naszego wybrzeza,od ktorego od 20 lat Rzad polski "odwraca sie"!!!!!!
odpowiedz
 ~Artur Gorski,posel PiS: Stwierdzenie, że "Obama to czarny mesjasz lewicy" nie znieważa prezydenta Stanów Zjednoczonych - uznali prokuratorzy. Jak dowiedziało się Radio ZET Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi posła PIS Artura Górskiego. W listopadzie 2008 roku Artur Górski mówił z mównicy sejmowej, że Barack Obama to "nadchodząca katastrofa", "czarny mesjasz nowej lewicy" i "koniec cywilizacji białego człowieka". Politycy SdPl złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Prokuratorzy badający wypowiedzi Górskiego uznali, że nie może być ona uznana za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, nie propaguje też treści faszystowskich i nie znieważa żadnych osób. Ich decyzja jest prawomocna. Zona posla A.Gorskiego jest prokuratorem w Warszawie.Wszystko mozna zaltwic!!!!!
odpowiedz
 ~Czuma: na Prezydenta R.P.,ma amerykanski paszport ,to zalatwi ruch bezwizowy,a moze nawet zrobia z POLSKI stan USA....i bedzie klawo ,Indianie zaczna sprzedawac w Polsce wig-wamy to i polepszy sie ruch w interesie nieruchomosci,Bialy Dom tez mozna wybudowac w Warszawie itd...itp....
odpowiedz
 ~wybory: kiedy beda wybory Prezydenta R.P.????Czy ktos to wie?W czerwcu sa do Parlamentu EU !!!!ale na prezydenckie pewniakiem juz czas.
odpowiedz
 ~USA: Panie Kaziu i Pani Izo,moze panstwo wplyniecie przez Goldman Sachs,tak wplywowego BANKu w swiecie,zeby Zydzi powstrzymali sie z oczerPo "polskich obozach koncentracyjnych", czy "polskich obozach zagłady" zachodnie media tym razem napisały o „nazistowskiej Polsce”. "Freski z nazistowskiej Polski ujrzały światło dzienne" to tytuł artykułu w "San Francisco Chronicle". Artykuł zatytułowany "Freski z nazistowskiej Polski ujrzały światło dzienne" autorstwa Arona Hellera ukazał się na SFGate, które jest internetowym wydaniem gazety "San Francisco Chronicle". Dziennikarz pisze o wystawie odnalezionych w Drohobyczu fresków Brunona Schultza, które powstały najprawdopodobniej w 1941 r., rok przed tragiczną śmiercią autora "Sklepów cynamonowych" z rąk nazistów. Obecnie można je oglądać w instytucie Yad Vashem. nianiem POLAKOW:
odpowiedz
 ~jaki z niego patriota!!!: "Super Express" ujawnia, czym tak naprawdę zajmuje się Kazimierz Marcinkiewicz. Są podobno dowody, że były premier pomaga sprywatyzować elektrownie należące do Polskiej Grupy Energetycznej. Kiedy wyszło na jaw, że Goldman Sachs zarabiał na osłabianiu polskiego złotego, Marcinkiewicz zarzekał się, że nie miał z tym nic wspólnego. W obronę wziął go też premier Tusk. Jak ustalił "Super Express", to nie do końca prawda. Marcinkiewicz jako przedstawiciel Goldman Sachs dwukrotnie spotykał się z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem, w tym raz późnym wieczorem. Nasze informacje potwierdza rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa Maciej Wiewiór
odpowiedz
 ~?????: ciekawe czym handluja teraz nasi dawni Prezydenci ????
odpowiedz
 ~a...: no,medalami,flagami,podpisywaniem ksiazek biograficznych napisanych przez grafomanow,jadaniem darmowych kolacji na spotkaniach z bufonami,tez daja usmiech do kamer TVswiatowych i opowiadaja glupoty wszystkim o wszystkim.Pracy maja co niemiara.A LUD kiwa glowa i charyje za mydlo i powidlo,no czasem ktos rzuci zywca....
odpowiedz
 ~2dniowe hamburgery: dac tym naszym Prezydentom po hamburgerze i koniec bedzie frustracji.Kiedys to Prezdynet chodzil sobie w homburgerze... n.b.ciekawe czy jeszcze ktos nosi homburgi
odpowiedz
 ~to tyle co sprzataczka w Londynie,lub murarz na budowie: wstyd POLSKO, Prezydent Lech Kaczyński ujawnił "Faktowi" swoje zeznanie podatkowe. Głowa państwa pobiera wypłatę tylko z jednego źródła, w 2008 r. było to ogółem 296 591,96 zł brutto. To oznacza, że prezydent zarabia miesięcznie po odliczeniach ponad 15 tys. zł. Ponieważ pierwsza dama nie zarabia żadnych pieniędzy, prezydenckiej parze, która rozliczyła się wspólnie, należy się zwrot nadpłaconych podatków w wysokości 12 977 zł - podaje "Fakt".
odpowiedz
 ~a ile,: zarabiaja Prezydenci emigracyjni :Sokolnicki Juliusz i Kaczorowski Ryszard oraz wdowa po Prezydencie Sabacie????Pewnie tyle samo!!!+ emerytura angielska = maja lepiej!!!
odpowiedz
 ~Prezydenci R.P w Wielkiej Brytanii: dostaja polowe apanazy urzedujacego Prezydenta R.P. w Warszawie.Tez mozna z tego wyzyc i utrzymac biuro w POSKu ,plus wycieczki do R.P. na koszt podatnika polskiego,ex-prezydenci r.p. w londynie to maja jednak klawe zycie!!! a kiedys mowiono,ze cysorz to ma klawe zycie!!!
odpowiedz
 ~Panie Prezydencie: trzeba to naprawic:::::Polityk skrajnie prawicowej niemieckiej partii NPD zakwestionował polsko-niemiecką granicę. Do skandalu doszło na forum parlamentu krajowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Podczas debaty w parlamencie deputowany NPD Tino Mueller powiedział, że dzisiejsze granice Polski obejmują dużą część, jak to określił, "naszej niemieckiej ojczyzny". Dodał, że sposób, w jaki wytyczono granice po drugiej wojnie światowej, łamał prawo międzynarodowe.
odpowiedz
 ~Panowie: Prezydenci R.P.w Londynie i Warszawie...nauczcie tego Slazaka,ze to Ruski napadli na nas:Zdaniem historyka Wojciecha Roszkowskiego Pawelka nie zna historii. – Trzeba by go odesłać do szkoły podstawowej. Wojna polsko sowiecka zaczęła się na przełomie 1918 i 1919 roku. Wtedy kiedy Armia Czerwona ruszyła na zachód, wymawiając traktat brzeski. Pan Pawelka, jako Niemiec powinien wiedzieć, że istniał Traktat Brzeski między Rosją sowiecką a Niemcami z marca 1918 roku. Kiedy Niemcy kapitulowały, to Armia Czerwona ruszyła na zachód. I dotarła aż na Wileńszczyznę, gdzie zetknęła się z armią polską. I to był początek wojny polsko–bolszewickiej. Pan Pawelka zamiast gadać bzdury, powinien pójść do szkoły –
odpowiedz
 ~czy Prezydent J.N. Sokolnicki: to tez Lefebvrysta???-Lefebryści chcą podjąć "dyskusję doktrynalną" z Kościołem katolickim. Została ona uznana za "konieczną" w dekrecie ze stycznia o zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów, wyświęconych bez zgody Watykanu przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a
odpowiedz
 ~w pewnym sensie,TAK: Juliusz Nowina Sokolnicki najpierw stworzyl zamet w rzadzie emigracyjnym,zostal wspolpracownikiem SB,pod pdeudonimem "MIKRON",pozniej oglosil sie Prezydentem Wolnych Polakow i jest nim do teraz....gdyz Walesa wybral sobie pieczecie i kalamarz Kaczorowskiego...teraz jezdzi sobie po POLSCE jako Wielki Mistrz Orderu sw.Stanislawa i organizuje 30lecie odnowienia Orderu w Czestochowie na Jasnej Gorze,byl i go nie bylo i znowu jest.Jak Lefebvrysci!!!!Mikrony sa silne....
odpowiedz
 ~Przyjaciele: Juliusz Nowina Sokolnicki ps. Mikron Marcel Lefebvre ps.Gigant
odpowiedz
 ~wielka lipa: ci prezydenci z emigracji..
odpowiedz
 ~polscy chlopi,a sprawa polska!!!: Z apelem do Władysława Frasyniuka o przeproszenie polskiej wsi i polskich chłopów za swą "skandaliczną" wypowiedź zwrócił się wicemarszałek Sejmu Jarosław Kalinowski (PSL). Kalinowski odniósł się w ten sposób do wtorkowej wypowiedzi Frasyniuk w TVN24, że nie bardzo wie skąd dzisiaj w Polsce bierze się miłość do chłopów, którzy "częściej dobijali powstańców i ściągali kamasze, niż tak naprawdę brali udział w walce o niepodległość"....ach ci nasi polscy chlopi panszczyzniani.Dopiero Car Wszechrusi i Krolestwa Polskiego dal im wolnosc,przeciez przez szlachte i mieszczanstwo traktowani byli jak niwolnicy w Stanach Zjednoczonych.Dopiero teraz to sie w US wyrownuje,maja juz swojego Prezydenta.Czas juz i w Polsce wybrac Prezydenta z niedawnych niewolnikow,i tyle...no i przeprosic chlopow,taka teraz moda w Polsce.Za wszystko sie przeprasza.Niemcow za wojne,Sowietow za Katyn,Zydow za Jedwabne,Lemkow za Bieszczady.Troche to wszystko pomylone...
odpowiedz
 ~czy ktos: kedys widzial madrego chlopa???
odpowiedz
 ~oj Panie Prezydencie R.P.: nie ladnie...Paweł Zyzak, 24-letni historyk z krakowskiego IPN-u, napisał w książce "Lech Wałęsa. Idea i historia", że przywódca "Solidarności" był agentem SB i miał nieślubne dziecko -
odpowiedz
 ~a co robi...: nieslubny syn Prezydenta R.P.????
odpowiedz
 ~Sikorski Radek: nadaje sie na Prezydenta R.P.-----a nie na szefa NATO...Poseł PiS Joachim Brudziński uważa, że Polska powinna twardo obstawać przy kandydaturze Radosława Sikorskiego na stanowisko sekretarza generalnego NATO. PiS jest za tą kandydaturą, bez względu na podziały polityczne.
odpowiedz
 ~Bolek: niech kandyduje,IPN ujawnil juz wielu z jego wspolpracownikow,bedzie "klaka"
odpowiedz
 ~Bolek szykuje sie do wyborow...: W rozmowie z Wirtualną Polską Lech Wałęsa zapowiada usunięcie ze swojej strony internetowej dokumentów IPN dotyczących jego osoby. - Zrobiłem już wszystko, co można było zrobić, wytłumaczyłem, co mogłem. Wystarczy tego dobrego – mówi WP były prezydent powolujac sie na przyjazn z Juliuszem Nowina Sokolnickim,ostatnim Prezydentem R.P.w Colchester
odpowiedz
 ~Mikron: i Bolek = Prezydenci R.P.fajne chlopy...
odpowiedz
 ~SLD=KGB: Wiceszefowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Jerzy Szmajdziński i Katarzyna Piekarska, wysłali list do Grzegorza Napieralskiego, w którym zarzucają mu, że nie konsultuje z kierownictwem partii w Moskwie najważniejszych decyzji
odpowiedz
 ~Patriota: Czerwoni zydzi ktorzy zostali to przywiezieni przez sowietow stworzyli syf i niedole Polakow.To zydzi tacy jak kwasniewscy wyprzedali caly majatek Polski zydom na calym swiecie.Wpisz "czar magdalenki" w google dowiesz sie reszty.Tak dlugo jak czerwoni zydowscy esbecy,ich donosciele i slugusy moskwy beda w Polsce tak dlugo w Polsce bedzie bieda,emigracja,lzy,rozwody,sieroty etc etc.To ponowna proba odebrania Polakom ojczyzny!Pamietajcie o tym jak do Polski wtargnie najezdzaca albo bedzie rewolucja - martwy zydzisko dobre zydzisko.Pozdrawiam Polakow.To tylko kwestia czasu by rozwiazac kwestie zydowska-oni nie sa juz narodem wybranym -Bog dawno ich odrzucil-to wyznawcy i slugusy szatana!
odpowiedz
 ~POLACY: https://www.familytreedna.com/public/AshinaRoyalDynasty/default.aspx wywodza sie z Zydow Ashkezazyjskich....Jest to jedyny narod w Europie,gdzie DNA pokazuje w 75% cechy narodow Kazarskich,dawnych kupcow wedrujacych ze wschodu,Indii,Chin i osiedlajacych sie w Polsce.Z tego wywodzi sie nasza szlachta.Chlopi tez nie sa czysci genetycznie.Prawo pierwszej nocy uzupelnilo rozsiew genow semickich.Historia to fajna sprawa...
odpowiedz
 ~a...: 25% to potomkowie mieszczan,czyli:Niemcy,Holendrzy,Szwedzi,Rosjanie ,no i jeszcze raz Zydzi. Taka jest prawda o Polsce i Polakach. Szukajmy wiec tego Piasta Kolodzieja,ktory jak wiadomo byl z pochodzenia ....NIEMCEM....Mieszko l,mowil tylko po niemiecku i jego zona tez....
odpowiedz
 ~Patriota: Wpisz w google " protokoly medrcow syjonu" a dowiesz sie prawdy.Czytaj Henryka Pajaka np "wiedza rodzi nienawisc" do zydow oczywiscie za to co zrobili Polakom.Szlachta polska nie pochodzi od zydow.A ze zydow jest w Polsce duzo to fakt.Dzieki zydom ktorzy maja krew na rekach milionow Polakow ktorzy przez nich i z ich reki zgineli
odpowiedz
 ~faszyzm...: rodzi faszyzm.Dlatego w Polsce kultywuje sie i wydaje pieniadze na utrzymanie Auschwitz.Gdy odrodzi sie nowy Hitler,to oboz bedzie jak znalazl. Polacy ,to maja GLOWE nie od parady.Beda palic wszystko co popadnie...Henryk Pajak bedzie podsypkowym,a Patriota kapo....
odpowiedz
 ~Antyzyd: Oby!Bo to ludzkie pojecie przechodzi ile oni nam krzywdy zrobili.Puscili narod w skarpetkach obdarowujac czerwonych we wszytko co dalo sie zawlaszczyc(II raz w historii).Eigracja,bieda,beznadzieja,lazy!To mamy przez zydokomune.Smierc zydziochom!
odpowiedz
 ~poeta: Miłosz kpi jeszcze z mowy polskiej w wierszu "Moja wierna mowo" ". Bo ty jesteś mową upodlonych mową nierozumnych i nienawidzących siebie bardziej niż innych narodów mową konfidentów mową pomieszanych chorych na własną nienawiść." - tak pisze POETA,NOBLISTa no i ma racje,caly narod to konfidenci,oszusci,k.u.r.w.y. i zlodzieje.....no i poeci!!!!
odpowiedz
 ~Czeslaw Milosz,biografia poety: dla nie wtajemniczonych... Czeslaw Milosz was born June 30, 1911 in Seteiniai, Lithuania, as a son of Aleksander Milosz, a civil engineer, and Weronika, née Kunat. He made his high-school and university studies in Wilno, then belonging to Poland. A co-founder of a literary group "Zagary", he made his literary début in 1930, published in the 1930s two volumes of poetry and worked for the Polish Radio. Most of the war time he spent in Warsaw working there for the underground presses. In the diplomatic service of the People's Poland since 1945, he broke with the government in 1951 and settled in France where he wrote several books in prose. In 1953 he received Prix Littéraire Européen. In 1960, invited by the University of California, he moved to Berkeley where he has been, since 1961, Professor of Slavic Languages and Literatures. Presented with an award for poetry translations from the Polish P.E.N. Club in Warsaw in 1974; a Guggenheim Fellow for poetry 1976; received a honorary degree Doctor of Letters from the University of Michigan, Ann Arbor, in 1977; won the Neustadt International Prize for Literature in 1978; received the "Berkeley Citation" (an equivalent of a honorary Ph.D.) in 1978; nominated by the Academic Senate a "Research Lecturer" of 1979/1980.
odpowiedz
 ~c.d.: Oświecenie Wileńskie dotykało głębokich, filozoficznych założeń o sposobie istnienia świata. Nasze Oświecenie zatrzymało się poziomie projektów reform politycznych Jadwiga Staniszkis
odpowiedz
 ~wystarczy poczytac: tewszystkie wywody grafomanskie "patrioty",a wyraznie widac,ze oswiecenie to raczej Polski nie objelo!!!
odpowiedz
 ~Patriota: Ale to sa fakty!Ja pisze tylko o faktach i podaje zrodla dla nieoczytanych i ignorantow!Podalem:"czar magdalenki ",protokoly mezow syjonu",film "nocna zmiana".Ksiazki wielkiego patrioty Henryka Krzyzaka(oparte tylko na faktach) np "wiedza rodzi nienawisc".Wiec kazdy kto probuje polemizowac z faktami jest glupcem.Bo prawda jest tylko jedna.
odpowiedz
 ~prawda jest: tylko jedna..."Patriota" chodzil na wagary i historii nauczyl sie w kiblu ZOMOwcow!!!Gdzie mu tam do Czeslawa Milosza,Wislawy Szyborskiej...referatow prof.Jadwigi Staniszkis....dla "patrioty" to tylko Hitler,Stalin,Bierut i inna swolocz...bo oni mieli 'wladze"+ZOMO
odpowiedz
 ~patriota: Ale zes sie postaral smieciu.opluwac unmiesz gorzej polemizowac na poziomie.Mozesz pisac co chcesz - nie zamkniecie prawdy w celi jak to robiliscie po II wojnie - wszystkie ubownie byly obsadzone przez zydow pod zmienionymi nazwiskami!Macie krew na rekach a my nie zamierzamy milczec.Magdalenka juz nie przejdzie.A jak powieje wiatr historii podziekujemy wam za to - bedziecie wisiec na drzewach w calej Polsce!
odpowiedz
 ~drzewa: pelne wisielcow,wracajcie do Polski emigranci "Patriota" juz czeka....teraz to bedzie dobrze. ;)
odpowiedz
 ~a na gruszce: u Jagody powiesimy 'klejnot',kogo???....no,'patrioty'
odpowiedz
 ~\'klejnot\': wisi sobie i jest podziwiany przez wszystkich 'patriotow'
odpowiedz
 ~Pan Cogito,a \'Patriota\"ze swoja durnota mysli: Pan Cogito nigdy nie ufał sztuczkom wyobraźni fortepian na szczycie Alp grał mu fałszywe koncerty nie cenił labiryntów sfinks napawał go odrazą mieszkał w domu bez piwnic luster i dialektyki dżungle skłębionych obrazów nie były jego ojczyzną unosił się rzadko na skrzydłach metafory potem spadał jak Ikar w objęcia Wielkiej Matki uwielbiał tautologie tłumaczenie idem per idem że ptak jest ptakiem niewola niewolą nóż jest nożem śmierć śmiercią kochał płaski horyzont linię prostą przyciąganie ziemi i co na to 'Patriota'
odpowiedz
 ~Patriota: ja tam Rzydow nie uwarzam!!!Co to z bzdory w tej na guze klatce,niepopolskiemu,hoj mu rzope
odpowiedz
 ~fakultet: 'patriota'jednak arytmetyk,czyta Pana Cogito i wyciaga wnioski ze swojej glupoty
odpowiedz
 ~Kaczorowski: to jest gosc,klawy taki....
odpowiedz
 ~patriota: dzis sobie walnalem "czar magdalenki",lepsze niz "patykiem pisane"no i umowilem sie z Krycha...ona mi da potrzymac,gdyz tez jest 'patriotka"
odpowiedz
 ~Patriota: Mozesz!Przyglupow w Polsce nie brakuje.Ale ja jestem pewnien ze to jakies w stretne zydzisko to napisalo by kpic i pokazac ze to jakis idiota pisze!Ale zapewniam cie ze w Polsce jest tez duzo ludzi madrych i wierzacych i Oni wiedza ze ja pisze prawde dal pokrzepienia serc i wytrwanie by kiedys odzyskac ojczyzne!
odpowiedz
 ~Patriota: dzis Krycha dala mi 5 funtow na "czar magdalenki" i bylo odlotowo ,poszlismy do Rycha i on tez Zoska dodali 5taka i byl ubaw do fajerki.Zocha nawet kotleta dala,potem Jendrek wpadl i przyniosl pol-basa.Jak nam sie muzgi rozgrzaly to Ira przecztala wstep do do tej ksiazki o mistrzach syjonu....bylo fajnie,mamy sie spotkac w poniedzialek z Ickiem,no ten syn Rabina i obiecal nam robote przy cemencie i dla bab na zmywaku i na rurze,gdy beda czyste.SHALOM
odpowiedz
 ~Patriota: na grzmot wielki,Icek syn rabina nas pogonil,mowil,ze smrod od nas i naszch dziewuch leci na 100 m.,a to wredny rzyd......."jak on mogl na polaczkow tak,trzeba im podpalic synagoge,tak pisali kiedys w Timesie....POLAK potrafi,z Patriota na czele
odpowiedz
 ~Lech Walesa: wyjezdza z POLSKI i ma racje ,tam nawet zyc sie nie da dawnemu Prezydentowi R.P.,Kaczorowski i Sokolnicki mieli racje, w UK lepiej...i tylu teraz wspolobywateli z Patriota na czele!!!
odpowiedz
 ~noi co?Sowieci maja racje,: doNowy podręcznik do historii państwa i prawa przeznaczony dla rosyjskich szkół milicyjnych stwierdza, że za śmiercią Józefa Stalina i rozpadem Związku Radzieckiego stoją "syjoniści" - informuje dziennik "Wriemia Nowostiej". "To syjoniści fizycznie usunęli Stalina" w 1953 roku napisał autor podręcznika 80-letni Wasilij Drożżin, wykładowca uczelni MSW w Petersburgu. Podręcznik zatytułowany "Historia ojczystego państwa i prawa. 1985-1991" przedstawia również rozpad ZSRR, jako "działanie syjonistów" i stwierdza, że prawdziwe nazwisko "syjonisty" Michaiła Gorbaczowa to "Garber". wykorzystania przez "Patriote"-
odpowiedz
 ~KGB: wzywa 'patrite'na konsultacje
odpowiedz
 ~Juliusz Nowina Sokolnicki: wielka tajemnica prezydentury na emigracji!!!!!!!!!!!!!!!!! czy tez wielka mistyfikacja????????????????odpowiedzi nalezy szukac w IPNie!!!!!!!!!!!!!!
odpowiedz
 ~Lech Walesa: jednak zostaje w Polsace,tak mu kazal o.Zieba na rekolekcjach........
odpowiedz
 ~Warsaw by day: Ponad 20 bandytów uczestniczyło w wielkiej strzelaninie, do której doszło w Markach pod Warszawą - dowiedział się serwis internetowy tvp.info. To była największa gangsterska bitwa w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy i niewykluczone, że jest to początek nowej wojny gangów. Zginął jeden z przestępców. Do strzelaniny doszło w środę 18 marca w okolicach cmentarza w Markach. Spotkali się tam członkowie dwóch gangów: markowskiego oraz mokotowskieego. - Bandyci mieli omówić interesy. W rzeczywistości obie strony prawdopodobnie postanowiły zwabić konkurentów w pułapkę. I dlatego doszło do strzelaniny - opowiada jeden ze śledczych. Bandyci zjechali na miejsce co najmniej dziewięcioma samochodami. Większość była uzbrojona. W czasie strzelaniny ranny został Tomasz W. ps. Króciak. Jego dwaj kompani wieźli go konającego do szpitala pryz ul. Szaserów, jednak ten po drodze zmarł. REKLAMA Czytaj dalej Strzelanina była największą gangsterską bitwą w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Policja obawia się eskalacji przemocy i nowej wojny gangów. Grupa markowska miała już zapowiedzieć odwet za śmierć Tomasza W. Policjanci stołecznego wydziały ds. terroru kryminalnego i zabójstw od kilku dni prowadzą intensywne śledztwo w sprawie strzelaniny. Ujęcie uczestników potyczki spod cmentarza jest jednym z priorytetów warszawskiej policji. Grupy markowska i mokotowska zostały niemal doszczętnie rozbite w ostatnich dwóch latach. Czołowe postacie obu band są podejrzane o kierowanie zorganizowanymi grupami przestępczymi, porwania dla okupów, handel narkotykami, zlecanie zabójstw. Na wolności pozostało jednak wielu pomniejszych gangsterów - młodych, agresywnych i spragnionych zysków, którzy widzą swoją szansę na zdobycie pozycji liderów.
odpowiedz
 ~Barak Obama: w Londynie,czy spotka sie z Prezydentem Juliuszem Nowina Sokolnickim,czy tez Ryszardem Kaczorowskim,zobaczymy? Przeciez Obama to tez Polak,ktorego dziadzius wyzwalal Auschwitz!!!z Armia Radziecka....
odpowiedz
 ~propozycja sejmu polonii: ANGLO-AMERICAN PROJECTS 4 POLAND Warszawa 31.III.2009r Propozycje * Weryfikacja * Plan * Realizacja SŁOWO WSTĘPNE Jak wzmocnić i udoskonalić Polskę, Jej zdrowie, kulturę, bezpieczeństwo i radość życia w jakże ciężkim położeniu geopolitycznym, w imadle ekspansji mocarstwa Niemiec i Rosji? Czyż nie jest prawdą, że klęska naszego państwa i narodu wynika z agresji najbliższych sąsiadów: Niemiec, Rosji, Szwecji i Tatarów? Trzy ostatnie nic nie dały ale bardzo dużo zniszczyły i zrabowały. Natomiast najskuteczniejsza tu ekspansja Niemiec, oprócz zniszczeń, wprowadziła też na nasze ziemie i pewien postęp cywilizacyjny Zachodu. Kraje romańskie i anglosaskie nigdy nie miały z Polską konfliktu terytorialnego, choć pewnych rozbieżności w interesach gospodarczych nie dało się uniknąć. Niestety decydenci USA i Wielkiej Brytanii zdradliwie oddali nas pod bolszewicki trep w Jałcie i w polityce swego liberalizmu wspierali czerwone imperium zła, z którego czerpały korzyści dla budowy swej mocarstwowości w świecie. Przy budującym wpływie wspaniałej kultury Włoch, Francji i Niderlandów, największy w dziejach konflikt terytorialny miała Polska z naporem niemieckim, a od XVII w z rosyjskim. Rosja Piotra Wielkiego uparcie dążyła do nieskrępowanego dostępu do Bałtyku, w czym spotkała silny opór Szwecji, która od tego czasu nie napadała już więcej na 1 RP. Ponieważ dynamiczni Niemcy, ostatecznie zjednoczeni dzięki Bismarckowi, duszą się na swoim małym, dobrze rozwiniętym terytorium, jedyną ich realną szansą rozwojową jako państwa, wydaje się być ekspansja na wschód i w Afryce . Gospodarczo było by to bardzo dobre dla obydwu kontynentów, choć nie koniecznie dla przyszłego składu etnicznego, ładu i kultury Europy, co potwierdza sytuacja wszystkich krajów kolonialnych – pełnych problemowych Murzynów i Azjatów. Gdyby Rosja mądrze postawiła na odbudowę pomostowej mocarstwowości Polski we wschodnich granicach przedrozbiorowych, taki układ, po osiągnięciu naturalnej stabilizacji harmonii kulturowej, powinien okazać się bardzo efektywny gospodarczo i militarnie. Nie sądzę jednak, żeby wystarczyło tu dobrej woli i siły na wyeliminowanie elementów temu wrogich. Przecież kilka innych państw i narodów miało by z tym interesy sprzeczne. Nie wierzę żeby bez kulturowej buforowości Polski, w najbliższych generacjach udało się utrzymać euro-azjatycką sielankę germano-ruską. W zetknięciu bezpośrednim różnice kulturowe i językowe są w takim zderzeniu nazbyt wielkie. W obecnej sytuacji nie widzę też celowości prób dogadywania się Polonii z Warszawą. Jest to tylko stratą czasu, środków i energii. Tych tu układów w mentalności homo sovieticus sami nie przezwyciężymy. Ta ich częsta niesolidność, nieuczciwość, dżungla „prawna” i rozbuchana biurokracja; tchórzostwo wobec wszelkiej innowacji, nagminne dziadostwo i brak kompetencji, bez kultury i determinacji by się w tym poprawić, przez następne pokolenie będzie Polskę hamowało. Pozostaje nam tylko stawianie ich przed faktami dokonanymi. Zorganizowana Polonia Zachodu jest w stanie tego dokonać dwoma drogami: przez intensyfikację zaangażowania w środowiskach opiniotwórczych i decyzyjnych Waszyngtonu, Londynu, Brukseli, Strasburga, Berlina, Paryża i Rzymu oraz w bezpośrednich kontaktach z Krajem ale z pominięciem PRL-owskich instytucji hamowania i
odpowiedz
 ~c.d.: sabotażu słusznych inicjatyw dla dobra Polskości w świecie. Na krótką metę, inicjatywy największej Polonii Ameryki Północnej i Wlk. Brytanii, wydają się być najłatwiejsze do realizacji bo trudno spodziewać się tu ułatwień ze strony zasobnych w polski element Niemiec i Rosji. W naszych relacjach z sąsiadami za naczelny problem uważam różnice językowe. Choć mniejsze z Rosją, różnica alfabetu i nim kolejności liter, gra wydatną rolę cywilizacyjnej bariery. Przeważają tu konflikty polityczne pomimo ogromnej bliskości duchowej w muzyce, literaturze i w cieple słowiańskiej rodzinności pozostałości chabrowookich ideałów kultury śnieżnej zimy. PROPOZYCJE 1. Zwołać poza Polską starannie przygotowany Światowy Kongres Parlamentarny Polonii Zagranicznej. Omówić podstawowe sprawy i uczciwie wybrać na nim autentycznych, kompetentnych Delegatów i ich Zastępców do Sejmu i Senatu w Polsce. Zdecydowanie domagać się ich zaakceptowania w Warszawie, twardo, wytrwale, aż do skutku, nie dopuszczając tu do żadnych obcych wpływów i manipulacji. 2. Nie zgadzać się na narzuconych nam przez rząd warszawski polityków do spraw polonijnych. Przeciwnie, dążyć do utworzenia sprawnego Ministerstwa do spraw Polonii, z naszym partnerskim, dynamicznym uczestnictwem. 3. Polonia Zagraniczna powinna poważnie i żywo uczestniczyć w wyborze polskich i polsko-pomostowych euro-posłów. 4. Program historyczno-kulturowy promujący w świecie unikalne elementy naszych zalet i osiągnięć narodowych, w tym: wkładu w naukę, kulturę, medycynę i technikę globalną. Tymczasem, to co w Polsce i w Poloniach ostatnio się robi jest pasmem sabotażu i jednej wielkiej farsy. Osłabia Polskę i Polaków, ośmiesza nas w oczach reszty świata i masowo wynaradawia. Jeżeli uczciwie i solidnie w tym się postaramy, dopiero wtedy Warszawa zacznie się z Polonią znowu liczyć. Nie oczekiwał bym tu też na razie od nich pieniędzy na działalność polonijną. Oni pozbywają się nawet już teraz i polskich stoczni i my na to przyzwalamy!!! Natomiast opodatkował bym członków Polonii Zagranicznej na dokumentowanych zasadach dobrowolnych tak, żeby to się nam wszystkim opłacało: własna edukacja uzupełniająca, solidne masmedia, swoja służba zdrowia, sanatoria, hotele, warsztaty, firmy dochodowe, w tym swoje solidne banki i ubezpieczenia. Tak jak to robią inne mądre i solidarne narody w świecie. Bez tego znowu utracimy Polską z naszej własnej winy, a wraz z tym historycznie uwarunkowane prawo do uważania się za naród godny uznania i szacunku. Piotr Letowt-Vorbek e-mail: plv1@absamail.co.za Plik: ANGLO-AM.P4P1.doc
odpowiedz
 ~Aleksander Kwasniewski: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka w odpowiedzi na zarzuty Aleksandra Kwaśniewskiego pod adresem IPN, oskarża byłego prezydenta o współpracę z komunistyczną bezpieką. Kurtyka ujawnia, że Kwaśniewski to TW "Alek" - podaje dziennik "Polska". Fajni ci nasi polscy prezydenci R.P.- J.N.Sokolnicki_'Mikron",Lech Walesa'Bolek' i teraz 'Alek"
odpowiedz
 ~wreszcie cos madrego: USA poparły kandydaturę Radosława Sikorskiego na stanowisko sekretarza generalnego NATO. Decyzja ta jest dużym zaskoczeniem, ponieważ do niedawna mówiło się, że Amerykanie nie biorą pod uwagę Polaka ze względu na jego krytyczny stosunek wobec Rosji.
odpowiedz
 ~San Marino: kto wygra...??????
odpowiedz
 ~Polska: 10:0
odpowiedz
 ~podobno: w Polsce ma powstac krolestwo z chodzacym juz po Warszawie Krolem Piastem,kto nie wierzy niech poczyta Newsweek Polska
odpowiedz
 ~Kaczorowski i Sokolnicki: beda wsciekli!!!!!!!!!!! Krolestwo bez nich,a przeciez obaj maja korony.
odpowiedz
 ~Krol Piast: sluszna decyzja sadu,ja to tez wprowadze w Krolestwie Polskim Piastowskim: Obywatel Tajlandii został skazany na karę 10 lat więzienia za obrazę króla i jego rodziny przez zamieszczenie zmodyfikowanych zdjęć członków rodziny królewskiej w internecie - poinformował sąd w Bangkoku
odpowiedz
 ~a.szkoda: Rarek Sikorsko odpadl w przedbiegu, Premier Danii Anders Fogh Rasnussen, który został wybrany na nowego sekretarza generalnego NATO, chciałby, aby stanowisko szefa rządu przejął po nim dotychczasowy minister finansów Lars Lokke Rasmussen.
odpowiedz
 ~SB: 1289 osób pełniących funkcje publiczne przyznało się w swych oświadczeniach lustracyjnych do pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa PRL - ujawnia sprawozdanie IPN z działalności w 2008 r. W sumie do IPN wpłynęło 142 tys. oświadczeń lustracyjnych.
odpowiedz
 ~Lech Kaczynski: Zbigniew Chlebowski z PO zasugerował na antenie Radia ZET, że prezydent Lech Kaczyński podczas szczytu NATO był nietrzeźwy, również wtedy, gdy w nocy z piątku na sobotę próbował połączyć się telefonicznie z premierem (dodzwonił się do ministra Arabskiego). Chlebowski odniósł się w ten sposób to informacji o sporze pomiędzy rządem a prezydentem, dotyczącym wspólnego stanowiska ws. wyboru sekretarza generalnego NATO na sobotnim szczycie w Strasburgu.
odpowiedz
 ~rozne formy reakcji organizmu: Są różne style upijania się. Można być pijanym na wesoło, a można na smutno. Można być sztywnym jak pal Azji (Kuczma) i można być rubasznym jak Francja (Kwaśniewski). Są typy proroka i wodzireja, flei i chama. Niektórzy dążą do rozkładu własnej osobowości, a inni dopiero po wypiciu odnajdują odwagę do bycia sobą. Prostaczek boży, święty idiota czy salceson, łodyga? Można upić się na Buddę (znikam) i na Chrystusa (umrę za wszystkich z przepicia). Mają też swoje style poszczególne narody: Niemcy - stają się coraz bardziej głośni, Francuzi i Włosi - erotycznie podekscytowani, Rosjanie - rezygnują z resztek etyki, a Polacy - stają się mężczyznami lub zbawicielami, Japończycy - mówią z coraz większą prędkością, zaś Amerykanie - jeszcze mocniej akcentują "I".
odpowiedz
 ~Neonazisci a TV w Polsce: Wyrzućmy z TVP byłych neonazistów i wszechpolaków! 3 maja nie włączajcie odbiorników telewizyjnych – apeluje do Internautów znany reżyser filmowy Krzysztof Krauze. – Liczę na Wasze poczucie humoru, na pewien fun, chociaż sprawa jest śmiertelnie poważna – zwraca się do użytkowników Internetu za pośrednictwem Wirtualnej Polski twórca "Długu” i "Placu Zbawiciela”.
odpowiedz
 ~Rzydzi: zadza kwiatem
odpowiedz
 ~wszyscy wracaja: do Uk,w Polsce teraz zaczyna sie nedza!!!Zdzicho juz tu znowu jest.Mowil,ze nawet na piwo tam nie mial.John dal mu robote na dachu i jest po staremu.Za Piszem lepiej tesknic w Londynie pijac piwko w parku,Jadzka znowu w ciazy wiec i zasilek bedzie wiekszy.Angola sie troche podszlifuje to w markiecie beda lepiej patrzec na czleka,'sek ju' juz opanoane 'gut morgen'tez.Swiat jest teraz w Lonynie piekny.
odpowiedz
 ~Lech Walesa-bibliofil: Choć w latach 80. Wałęsa wielokrotnie powtarzał, że nie przeczytał żadnej książki, a literaturę uznawał za domenę "teoretyków" - sam uważał się za "praktyka", w tej samej autobiografii znalazła się następująca anegdota: "Jednym z ostatnich akordów tego beztroskiego życia był bal szkolny na zakończenie nauki w 1961 roku. Nie jestem pewien, czy to podczas tego balu, czy innego, wywinąłem niezły numer koleżance. Tak się zaczytałem, chyba gdzieś w kotłowni z dobrą książką, że przeleciało te parę godzin do rana. I za bardzo dziewczyna się nie wytańczyła, a wieczór i noc spędziła na szukaniu mnie. Bezskutecznie"; a kilka stron dalej usprawiedliwienia żony Lecha Wałęsy, Danuty: "Czytałam w tym czasie [koniec lat 60.] dużo książek i on też. To nieprawda, jak to później powiedziała w latach 80. pani Fallaci, że nigdy nie czytał. Czytał dużo książek i nawet pożyczył ode mnie jakąś [...]", zapewne niezdającej sobie sprawy z tego, że było zupełnie odwrotnie - to jej mąż wyraźnie zaskoczył włoską dziennikarkę swą "książkofobią". Oto dwa przykłady historii "według Wałęsy", by nie pozostać gołosłownym
odpowiedz
 ~Juliusz Nowina Sokolnicki: Pan Andrzej Szkoda, redaktor naczelny Internetowego Radia Polonii Świata, wydawca „Plotek..." i przeor Mazowsza Suwerennego Orderu św. Stanisława, przekazał mi ksera interesujących dokumentów Rządu Londyńskiego z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczynił to przeczytawszy w „Plotkach..." mój felieton pt. „Szalony pomysł Jerzego Giedroycia". Tytuł odnosił się do tego, że na początku Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku Giedroyć wezwał generała Kazimierza Sosnkowskiego przebywającego wówczas we Włoszech do przelotu do Polski i skoczenia ze spadochronem na teren Powstania. Był to absurd, ale Giedroyć wierzył w jego skuteczność do końca życia. Pod koniec felietonu pisałem też, że Giedroyć nie chciał uznać III Rzeczypospolitej powstałej po Wielkiej Transformacji w latach 1989-90, twierdząc, że jest to PRL-bis. Przeor Orderu na Mazowszu jest osobą świecką, podobnie jak sam Order, ale Wielkim Mistrzem Orderu jest pan Juliusz Nowina-Sokolnicki, który 22 września 1971 roku, będąc ministrem Rządu Londyńskiego, został mianowany przez ówczesnego prezydenta RP na uchodźstwie, Augusta Zaleskiego, swoim następcą po jego (Zaleskiego) śmierci. Ta nastąpiła 6 kwietnia 1972 roku i J. Nowina Sokolnicki został zaprzysiężony jako prezydent RP na uchodźstwie. Podkreślmy jednak to, co oczywiste: od 5 lipca 1945 roku, kiedy USA i Wielka Brytania uznały Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej w Warszawie, Rząd Londyński, uznawany przez cały „aliancki" i neutralny świat w czasie wojny, stracił ten status, ponieważ - z nielicznymi wyjątkami - już CAŁY świat uznał rząd w Warszawie. Wśród materiałów przekazanych mi przez redaktora Szkodę - tu powiedzmy, że dokumentacja na temat Rządu Londyńskiego znalazła się w Toruniu dzięki J. Nowinie-Sokolnickiemu - był także tekst wykładu profesora dr hab. Jacka M. Majchrowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat sukcesji prezydenckiej na obczyźnie. Wykład został wygłoszony 8 maja 1999 roku na zjeździe Bractwa Orderu Świętego Stanisława w Krakowie w obecności Wielkiego Mistrza Nowiny-Sokolnickiego, do którego profesor Majchrowski zwrócił się słowami „Panie Prezydencie". Mówił profesor: „Zacznijmy od historii, od momentu, kiedy prezydent Ignacy Mościcki wraz z rządem [we wrześnio 1939 roku] opuścił terytorium Polski. Od tego momentu, mamy do czynienia z zupełnie innym sposobem sprawowania urzędu Prezydenta RP. Władze polskie znalazły się na emigracji a więc poza terytorium, którym rządzą. I z tym zaczęła się wiązać cała gama problemów. W momencie opuszczenia granic przez Mościckiego a następnie internowania go [w Rumunii] zaszła konieczność wyznaczenia następcy. Zastosowany został wówczas przepis Konstytucji Kwietniowej [„piłsudczykowskiej", z 23 kwietnia 1935 roku, Marszałek zaś zmarł 12 maja tego samego roku]. Przepis, który w momencie jej uchwalania był bardzo krytykowany. Natomiast praktyka pokazywała zupełnie co innego - to. że ten przepis mówiący o wyznaczaniu następcy przez urzędującego prezydenta okazał się w zasadzie zbawienny, ponieważ w ten sposób można było kontynuować działalność Polski suwerennej. Prezydent Mościcki, 27 września 1939 roku, mianował swym następcą Władysława Raczkiewicza, przedwojennego marszałka senatu...Raczkiewicz zmarł w roku 1947, mianowawszy uprzednio prezydentem RP Augusta Zaleskiego, przedwojennego i emigracyjnego ministra spraw zagranicznych". A teraz dalszy ciąg tej sprawy już w mojej wersji, ale opartej zarówno na wykładzie profesora Majchrowskiego jak i na innych dokumentach przekazanych mi przez Andrzeja Szkodę. Jesteśmy w roku 1947, kiedy prezydenturę obejmuje August Zaleski. Jest prezydentem bardzo długo na następującej zasadzie. W Konstytucji Kwietniowej istniał zapis głoszący: „W razie wojny okres urzędowania Prezydenta Rzeczypospolitej przedłuża się do upływu trzech miesięcy od zawarcia pokoju". Ponieważ w okresie powojennym żadnego traktatu pokojowego nigdy z Niemcami jako całością nie zawarto, August Zaleski był Prezydentem RP na uchodźstwie od 1947 do 1972 roku, kiedy zmarł. Ale 22 września 1971 roku mianował ministra swego rządu, Juliusza Nowinę-Sokolnickiego, swoim następcą jako Prezydenta RP na uchodźstwie. W Londynie zaś, po jego zaprzysiężeniu, został zaprzysiężony, oddzielnie oczywiście, jego rywal, Stanisław Ostrowski. Ostrowski rozpoczął jak gdyby, „nową linię" prezydentów RP na uchodźstwie, która zakończyła się na Ryszardzie Kaczorowskim. Nadszedł rok 1988. „W powietrzu" wisiały zmiany. J. Nowina-Sokolnicki związał się z księdzem Henrykiem Jankowskim, który został...ministrem stanu w Rządzie Londyńskim kontrolowanym przez niego (tak było!). Na początku tego samego, tj. 1988, roku (wciąż istnieje PRL) J. Nowina-Sokolnicki przyznaje Lechowi Wałęsie jako przewodniczącemu „Solidarności" wysoki order polski, do czego, na gruncie emigracji, jest uprawniony. Order ten Wałęsa przyjmuje a dekoruje go nim ksiądz Jankowski właśnie. 2 lutego 1988 Komisja Zakładowa „Solidarności" w Stoczni Gdańskiej wysyła do J. Nowiny-Sokolnickiego list dziękczynny za order, który określiła jako „Krzyż Polonia Restituta". A w momencie gdy zbliża się data wyborów prezydenckich w Polsce wyznaczonych na 25 listopada 1990 roku, J. Nowina Sokolnicki, w dniu 11 listopada (czyli w przedwojenne Święto Narodowe) wydaje Akt Przekazania Suwerennej Władzy. W nim zaś „mianuje prawnym następcą na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej osobę, która zostanie legalnie na ten urząd wybrana w wyborach powszechnych". Wydaje się więc, że stosunki Wałęsa-J. Nowina-Sokolnicki są tak dobre, iż to ten ostatni otrzyma tytuł „ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie". Tak się jednak nie dzieje a „wyścig" do tego tytułu wygrywa Ryszard Kaczorowski mimo że jego obóz czeka do momentu, kto zostanie wybrany. Dopiero w zależności od tego, kto wybrany został, miano się zdecydować na przekazanie władzy. J. Nowina-Sokolnicki kwestionuje też fakt, iż przekazanie władzy istotnie nastąpiło. Argumentuje on, że Lech Wałęsa zaprzysiężony został na dwie godziny przed przybyciem Ryszarda Kaczorowskiego, a więc, że już władzę prezydencką dzierżył. Ale skąd się wzięło twierdzenie Giedroycia, że III Rzeczpospolita była PRL-em bis ? Oto wyjaśnienie. W emigracyjnym piśmie „Gwiazda Polarna" wychodzącym w USA, w numerze z l czerwca 1991 roku, ukazała się pozycja Małgorzaty Ćwiklińskiej pt. „Oszukany przez historię - Rozmowa z Juliuszem Nowiną-Sokolnickim". Znalazły się w niej następujące słowa obecnego Wielkiego Mistrza Orderu Sw. Stanisława: „Gazety podały, że Wałęsa przejął władzę z jego (Kaczorowskiego) rąk. Nic podobnego. Wałęsa był zaprzysiężony na podstawie konstytucji z 1952 roku czyli tej bierutowskiej, i był już zaprzysiężonym prezydentem, kiedy przyjął Kaczorowskiego". Czy to było możliwe, jeżeli od 29 grudnia 1989 roku obowiązywał dokument pt. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" ? Wałęsa został zaprzysiężony na prezydenta 23 grudnia 1990 roku, a dokument pod tytułem „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" już istniał i Wałęsa nie potrzebował SIĘGAĆ po konstytucję bierutowską, żeby na nią PRZYSIĘGAĆ. A więc? Prawda jest taka, ze ten dokument - „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej" - z 29 grudnia 1989 został przyjęty wówczas, gdy formalnie obowiązywała wciąż konstytucja „bierutowską" z 1952 roku, owszem nowelizowana w PRL aż 24 razy, ale wciąż istniejąca. ZOSTAŁA ONA BOWIEM UCHYLONA DOPIERO TZW MAŁĄ KONSTYTUCJĄ Z 17 PAŹDZIERNIKA 1992 ROKU. A więc J. Nowina-Sokolnicki miał rację. Musiał o tym wiedzieć także Giedroyć. Dlatego nigdy do III Rzeczypospolitej nie przyjechał. Więcej dokumentów z Archiwum Emigracji,Uniwersytet w Toruniu,
odpowiedz
 ~R.Kaczorowski: pewnie bedzie penetrowany przez IPN ???? Dlaczego tak sie stalo???? Kto za to odpowiada???
odpowiedz
 ~IPN: Instytut Prawdy Niesamowitej,wolny od przekretow i odznaczony!!!
odpowiedz
 ~Marcin Libicki: W marcu Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoczął proces lustracyjny Libickiego. Wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego złożył sam europoseł. Według informacji zebranych przez IPN, Libicki miał współpracować ze służbami specjalnymi PRL przy okazji akcji przeciwko zachodnim dyplomatom w Poznaniu. Libicki od początku zaprzeczał. Informacje na temat jego rzekomej współpracy z wywiadem PRL publikował lokalny dziennik "Polska - Głos Wielkopolski".
odpowiedz
 ~czystki w IPNie: Jan Żaryn, dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu, odznaczony we wtorek przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, został odwołany z IPN - podała TVN24. Powodem odwołania jest wypowiedź, w której powiedział, że Lech Wałęsa dostał bezprawnie status pokrzywdzonego od IPN. - To wrzód na ciele IPN - mówił Żaryn
odpowiedz
 ~tolerancja: Wzrasta tolerancja wśród polskiej młodzieży. Tak przynajmniej podaje "Rzeczpospolita" opierając się na dociekaniach Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze dziesięć lat temu 33% ankietowanych odpowiadało twierdząco na pytanie czy Żydzi mają duży wpływ na niektóre dziedziny życia w Polsce. Przeciwnego zdania była podobna liczba ankietowanych. W ubiegłym roku twierdząco na to pytanie odpowiedziało 15% nastolatków. Zaprzeczyło aż 41%.
odpowiedz
 ~Patriota to Samuael z Pisza: Zgodnie z rozporządzeniem, które ma wejść wkrótce w życie, żadnych pamiątek, nawiązujących do faszyzmu i nazizmu, a także rasizmu oraz wszelkiej dyskryminacji, nie będzie można eksponować w witrynach ani, jak to ujęto, w "widocznych punktach sklepów". Można natomiast będzie nadal wystawiać miniaturki popiersia Mussoliniego ,Hitlera ,Dmowskiego jako mające "wartość historyczną".
odpowiedz
 ~Niewolnice chzescijan: W Afganistanie uchwalono nowe prawo legalizujące gwałt małżeński. Wczoraj w stolicy kraju Kabulu około 300 obrończyń praw kobiet zorganizowało protest... zostały ukamienowane. Miesiąc temu uchwalono nowe prawo, według którego Afgańscy mężczyźni będą mogli zażądać współżycia ze swoją żoną co cztery dni. Jedynym odstępstwem od tej zasady jest choroba małżonki. Obrończynie praw kobiet zdecydowały zaprotestować przeciwko takiemu prawu. Zorganizowały wczoraj demonstrację, na której zjawiło się około 300 kobiet. Niestety oprócz demonstrantek pojawili się tam także kontrdemonstranci z kamieniami i żwirem w rękach. poprzedni Krzycząc „śmierć niewolnikom chrześcijan!”, zaczęli rzucać kamieniami w demonstrantki.
odpowiedz
 ~malpki dla prezydenta R.P: Faktury na zakup przez Kancelarię Prezydenta blisko 500 miniaturowych buteleczek wódki, whisky i koniaku opublikowało na swoich stronach internetowych Radio Zet. Alkohol w małych opakowaniach zakupiony został na potrzeby cateringu samolotowego" - informuje w oświadczeniu Kancelaria Prezydenta,bedzie czym gardlo ochlodzic i mysl przewodnia latwiej sie ujawni w nastepnym wystapieniu....
odpowiedz
 ~czy Pan,Panie Prezydencie jest...: Janusz Palikot zorganizował na ulicy konferencję-happening. Z koszem wypełnionym "małpkami" - małymi buteleczkami wódki - komentował informacje Radia ZET o tym, że w lutym i kwietniu Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezydenta zakupiło za prawie 3 tys. zł ponad 150 buteleczek wódki, 240 buteleczek whisky i 96 buteleczek koniaku. Palikot pytał, czy prezydent nie jest uzależniony od alkoholu, zapowiedział też, że do środy oczekuje na oświadczenie, że prezydent Lech Kaczyński "jest zdolny do wykonywania funkcji zwierzchnika sił zbrojnych".
odpowiedz
 ~Rozdarcie!!!!!!!!: Prezydent jest rozdarty. I to rozdarcie staje się coraz bardziej widoczne. Z jednej strony chce być praktykiem, który na bieżąco tworzy i koryguje politykę zagraniczną, wewnętrzną, światowa i ogólną. Z drugiej strony najwyraźniej spełnia się osobowościowo w działaniach symbolicznych. Rozdawanie medali i ogłaszanie żałoby narodowej to czynności, które w widoczny sposób wzmacniają jego poczucie godności. Poczucie, które coraz częściej kłóci się ze zdrowym rozsądkiem. Ale - musimy to uznać za fakt! - w polskiej tylko prezydenckiej polityce zdrowy rozsądek jest w pogardzie równie wielkiej jak troska o dobro wspólne.
odpowiedz
 ~Irena Sendler-polski aniol: Po tym, jak amerykańska stacja CBS przerwała na 20 minut przed końcem film o Irenie Sendler, mieszkańcy amerykańskiego stanu Georgia wysłali do telewizji setki maili oraz telefonów i wywalczyli powtórzenie zakończenia - ludzie takiego serca jak p.Irena powinni byc prezydentami swiata,a nie jacys tam Sokolniccy,Kaczorowscy,Kaczynscy itd....
odpowiedz
 ~Rabin mowi....: Rabin Zalman Melamed wezwał izraelskich studentów, aby zrezygnowali z podróży do Polski, gdyż jest to "nieczysty, antysemicki kraj". Wypowiedź rabina zacytował dziennik "Yediot Ahronoth" na swojej stronie internetowej. Rabin Zalman Melamed powiedział, że Polska to nieczyste państwo przepełnione antysemityzmem, dlatego Żydzi powinni rezygnować z podróży Rabin Zalman MelamedPolska to "nieczyste państwo przepełnione antysemityzmem, dlatego Żydzi powinni rezygnować z podróży". Zdaniem rabina udział młodzieży w wycieczkach do Polski jest "niepożądany".
odpowiedz
 ~Prof. Jadwiga Staniszkis: Dzisiejsze czasy nie są mniej dramatyczne niż końcówka komunizmu
odpowiedz
 ~wzka juz nie: Migdałowy koszyczek z musem czekoladowym, konfiturą z żurawiny, bitą śmietaną przykryty bezową wieżyczką. Ten słodki przysmak ma zastąpić dawny symbol Warszawy - popularną "wuzetkę". Nowe ciastko, które wygrało w konkursie Urzędu m.st. Warszawy, będzie nosić nazwę "zygmuntówka" i lada dzień trafi do stołecznych cukierni
odpowiedz
 ~Juliusz Nowina Sokolnicki,ostatni Prezydent R.P.w Londynie,zaprasza: WIELKI MISTRZ Orderu Świętego Stanisława, Juliusz Nowina Sokolnicki oraz WIELKI PRZEOR NA POLSKĘ,dr Marian Krol wspólnie Z PRZEOREM KONFRATERNI STAROPOLSKIEJ I PRZEOREM KONFRATERNI MAŁOPOLSKIEJ mają zaszczyt zaprosić na spotkanie Z OKAZJI 30 - LECIA REAKTYWOWANIA ORDERU ŚW. STANISŁAWA połączone Z I-SZĄ MIĘDZYNARODOWĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ I PROCESJĘ Z WAWELU NA SKAŁKĘ W KRAKOWIE w dniach od 08.05. do 10.05.2009 r.
odpowiedz
 ~Jedrek Patriota: nasze chlopaki z polaczkowa w mundurach tam beda.Rozdamy 'czar magdalenki'i 'protokoly medrcow sjonu',rozpoznac nas bedzie mozna po pieknych mundurkach SS Polen Komando z Pisza
odpowiedz
 ~pili \" czar magdalenki \": Kaczyński spotkał się z Kwaśniewskim dzień przed jego odlotem do Kijowa. Rozmowa przy winie trwała cztery godziny - opowiada współpracownik prezydenta - czytamy w "Dzienniku". Stosunki między Lechem Kaczyńskim i Aleksandrem Kwaśniewskim są doskonałe - twierdzi "Dziennik". Prezydenci spotykają się regularnie; ostatnio - w poświąteczny wtorek. Gazeta pisze, że to ostatnie spotkanie, w prezydenckiej willi w Klarysewie, poprzedzało wizytę Kwaśniewskiego na Ukrainie. Czytali razem 'main kampf' nadeslany przez Patriote
odpowiedz
 ~sniadania dzis w modzie: Kaczynski z Kwasniewskim,Kwasniewski z Walesa,Kaczorowski z Sokolnickim,Brown z Tuskiem,a wszystkie przy obstawie armii 'patriotow'i 'patriotek'
odpowiedz
 ~do naszych prezydentow i premierow: Cysorz to ma klawe życie Oraz wyżywienie klawe! Przede wszystkim już o świcie Dają mu do łóżka kawę, A do kawy jajecznicę...”
odpowiedz
 ~1612,pomylki nie ma!!!: Według dziennika "The Times" Moskwa jest stolicą Polski. To nie żart. Czujna redakcja Wirtualnej Polski znalazła na stronie internetowej brytyjskiego dziennika rażący błąd. Pod zdjęciem z wizyty brytyjskiego premiera w Warszawie widnieje taki podpis: Gordon Brown z Donaldem Tuskiem w Moskwie. "The Times" poświęcił sporo miejsca na temat tego jak podczas spotkania obu premierów, Donald Tusk wprawił w zakłopotanie swojego brytyjskiego odpowiednika. Premier Tusk niechcący wprawił w zakłopotanie premiera Gordona Browna, gdy pouczył go o niebezpieczeństwach zaciągania przez rząd nadmiernego długu i życia na kredyt. Brytyjski dziennik zaznaczył, że po wypowiedzi premiera Polski, Gordon Brown się zaczerwienił.
odpowiedz
 ~co racja ,to racja: na Palcu Czerwonym w Moskwie stoi pomnik upamietniajacy wygnanie Polakow z Moskwy no i rosyjskie swieto narodowe,to tez rocznica wygnania Polakow.Dzieki ci 'The Times',ze ciagle uwazasz Moskwe za stolice POLSKI.Przyjazn polsko-brytyjska ciagle jest w modzie....
odpowiedz
 ~ostatni Prezydent R.P. w Colchester,U.K.: WIELKI MISTRZ ,Ksiaze Juliusz Nowina Sokolnicki-Orderu Świętego Stanisława oraz WIELKI PRZEOR NA POLSKĘ hrabia dr Marian Krol wspólnie Z PRZEOREM KONFRATERNI STAROPOLSKIEJ I PRZEOREM KONFRATERNI MAŁOPOLSKIEJ mają zaszczyt zaprosić na spotkanie Z OKAZJI 30 - LECIA REAKTYWOWANIA ORDERU ŚW. STANISŁAWA połączone Z I-SZĄ MIĘDZYNARODOWĄ PIELGRZYMKĄ NA JASNĄ GÓRĘ I PROCESJĘ Z WAWELU NA SKAŁKĘ W KRAKOWIE w dniach od 08.05. do 10.05.2009 r. Prezydent R.P.ksiaze Juliusz Nowina Sokolnicki przekaze oo.Paulinom jako wotum Pani Jasnogorskiej list Prezydenta Zaleskiego mianujacy go nastepca do Urzedu Prezydenta R.P.w Londynie.Bedzie ta uroczystosc filmowana przez telewizje katolicka TRWAM i RADIO MARYJA.AMEN
odpowiedz
 ~szkoda: ze to nie w ten weekend,wpadlbym do Czestochowy i Krakowa,zeby zobaczyc polski cyrk Wielkiej Brytanii
odpowiedz
 ~Prezydent R.P. juz w Krakowie: Do Warszawy przyleciała pielgrzymka 25 osób z Wołomina, która przebywała w Meksyku - powiedział Tomasz Misztal. Zapewnił jednak, że inspektorat od dwóch tygodni był z nimi w stałym kontakcie i nikt nie ma objawów grypy. - Są pod stałą kontrolą lekarzy i czują się dobrze - dodał. Przylatuja tez kawalerowie i damy Orderu sw.Stanislawa z Meksyku na uroczystosci 30-lecia odnowienia Orderu w Czestochowie i Krakowie.Ksiaze Juliusz Nowina Sokolnicki,Prezydent R.P. ze swita juz jest w Polsce i oczekuje gosci.Ciekawe czy prezydent Kaczorowski tez przyjedzie.On tez lubi uroczystosci patriotyczne????
odpowiedz
 ~Parada Schumana: jutro idzie przez Warszawe,miasteczko europejskie na Nowym Swiecie,Bracia Cugowscy beda koncertowac o godz.14oo,wszyscy co popieraja czlonkowstwo ZAPRASZAMY,to juz 10ta Parada Schumana w Warszawie. POLACY to EUROPEJCZYCY !!!!
odpowiedz
 ~antykwariusz: Raczy ktoś żartować nazywając tych panów gentlemanami. Obydwaj kopiują mężów stanu nie bedąc nimi. Szanują komunistów, co zupelnie trąca kompleksem malych chlopców potrzebujacych wsparcia w kims silnym.
odpowiedz
 ~Kaczorowski,Prezydent R.P. z Londynu: nie przyjechal do Czestochowy powitac Ksiecia Prezydenta R.P.z Colchester,ktory inwetowal do Orderu sw.Stanislawa postulantow.TVTrwam wszystko transmitowala w sobote,zas w niedziele Kawalerowie i Damy Orderu sw.Stanislawa maszerowala na procesji w Krakowie pod wodza Krola Piasta,Swietopelka Zawadzkiego z Warszawy i p.Ksiecia Waldemara Wilka z Augustowa,licznie przybyli generalowie W.P.,TVPOLONIA transmitowala,wszyscy byli usmiechnieci,Pan Ksiaze Prezydent R.P.Juliusz Nowina Sokolnicki najwiecej!!!!!!!Swiat sie smieje!!!byl taki kiedy film sowiecki!!!!
odpowiedz
 ~Hitler znowu popularny: na scenie teatru w Berlinie weszla nowa sztuka gloryfikujaca p.Hitlera.Bilety wysprzedane....
odpowiedz
 ~wczoraj w katedrze sw.Jana: w Warszawie Kawalerowie i Damy Orderu sw.Stanislawa zlozyli kwiaty na grobowcu ostatniego Krola Polski,Stanislawa Augusta Poniatowskiego.W delegacji uczestniczyl plk.Andrzej Szkoda,GCCStS wraz z Krolem Piastem,Swietopelkiem Zawadzckim,GCCStS obaj z Warszawy!!!
odpowiedz
 ~Sokolnicki: na krola,powiedzial Krol Polski ,Swietopelk Zawadzki w katedrze sw.Jana w Warszawie w dniu 15 maja,sw Zoski po uroczystosci skladania kwiatow na grobowcu krola Stasia Poniatowskiego!!!Bylo zimno,Pankracy,Bonifacy i Serwacy dali chlodu ojczyznie naszej....
odpowiedz
 ~juz cieplej: idzie LATO
odpowiedz
 ~der Spiegel: Do współodpowiedzialnych za holokaust niemiecki tygodnik zalicza ukraińskich żandarmów, litewskich policjantów, rumuńskich żołnierzy, węgierskich kolejarzy, holenderskich urzędników, francuskich burmistrzów, norweskich ministrów, włoskich żołnierzy i... polskich rolników. Polscy rolnicy to chlopi panszczyzniani uwolnieni od poddanstwa dopiero dekretem Cara Aleksandra ll,europejscy niewolnicy,pozbawieni poczucia narodowosci,dopiero PRL probowala zrobic z nich narod....ale nic z tego nie wyszlo.Dlatego sa latwi do pogladow nazistowskich i komunistycznych z checi odwetu za swoj los podobny do niewolnikow amerykanskich...
odpowiedz
 ~\'polscy rolnicy\': kwiat wspolczesnej Polski
odpowiedz
 ~a ja: jestem polskim farmerem!!!!to juz inna para kaloszy.....
odpowiedz
 ~jeszcze pare lat: i "polscy rolnicy" zostana pariasami zjednoczonej Europy.Przeciez ktos musi wykonywac brudna robote,a do tego "polscy rolnicy" sa dobrze przygotowani.Der Spiegel ma swieta racje,ktos musi wreszcie odpowiedziec z ten holocaust narodu wybranego od Jezusa i Marii...
odpowiedz
 ~\'polski rolnik\': pod Krasnikiem 'polscy rolnicy'zabijali zydow powracajacych z obozow zaglady.Dzielni sa 'polscy rolnicy'
odpowiedz
 ~Patrioty: Komunistyczny reżim w Phenianie ogłosił, że zrywa zawieszenie broni z Koreą Południową, które obowiązywało od ponad pół wieku . Południowokoreański prezydent Li Mjung Bak zapowiedział jednak, że w razie ataku z Północy armie Korei Południowej i USA są gotowe do riposty.Polska tez kupi rakiety od USA tzw Patrioty!!!!!!!!!!
odpowiedz
 ~ONZ: zapowiada wojne z Korea Pln.Bedzie wesolo!!!!!!
odpowiedz
 ~ostatni Prezydent R.P.na Uchodstwie zmarl dzisiaj nad ranem..: Dear Friends Count Juliusz Nowina Sokolnicki, Ex President of Poland in Exile, 8th Grand Master of the Order of St Stanislas passed away at 0300 GMT today. Avril Nowina Sokolnicki
odpowiedz
 ~Juliusz Nowina Sokolnicki: www.kalkow.radom.opoka.org.pl Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Matki Ziemi Świetokrzyskiej w Kałkowie Godowie. http://www.sokolnicki.republika.pl/html/foto_nominacj.html tu w Kałkowie w Sanktuarium Maryjnym będzie pochowany , ostatni Prezydent R.P. na Uchodźstwie w Londynie,Juliusz Nowina Sokolnicki
odpowiedz
 ~nowy prezydent r.p.na uchodzstwie tym razem w Szwajcarii????: http://order-of-st-stanislas.org/dokument.htm
odpowiedz
 ~Juliusz Nowina Sokolnicki: Z wielkim bólem zawiadamiam, że dziś w godzinach porannych opuścił nas na wieki Juliusz Nowina Sokolnicki ............ Drodzy Damy, Kawalerowie i Sympatycy Orderu Swietego Stanislawa - chcielibyśmy jak najszybciej ofiarować mszę za spokój duszy Wielkiego Mistrza – dlatego bardzo proszę o potwierdzenie uczestnictwa – kto jest w Warszawie i mógłby w niej uczestniczyć? Jutro podałabym termin mszy, która odbyłaby się w Archkatedrze Warszawskiej – jeżeli to będzie możliwe. Prosze o informacje mailowe lub telefoniczne w dniu dzisiejszym. Kanclerz Konfraterni w Warszawie Grazyna Gębarska, www.swstanislaw.eu
odpowiedz
 ~a co na to...: R.Kaczorowski,rownolegly Prezydent w Londynie..i znowu jest ich trzech.Powinni wiec zalozyc Rade Trzech Prezydentow R.P.-Kaczorowski w Londynie,Kaczynski w Warszawie i Potocki w Szwajcarii...ten to ma dobrze!!!
odpowiedz
 ~Zebra: Nie widzę tu dat ani autorstwa większości wypowiedzi Zebra
odpowiedz
 ~Pogrzeb JNS: Dear Friends Juliusz will be cremated in Colchester on Wednesday 26th August 2009 at !.15pm GMT. A small reception will follow at the George Hotel, Colchester at 3pm. All are welcome but it would be helpful if you could let us know your intentions. A memorial service will be held in Poznan, Poland and his ashes will be interred in the Sanctuarium in Kalkow Godow, Poland in accordance with his wishes.. The actual dates are still to be decided. Avril Nowina-Sokolnicki
odpowiedz
 ~Pogrzeb JNS: Szanowne Damy i Kawalerowie orzw Sympatycy Orderu św. Stanisława W załaczeniu przesyłam informacje o kremacji zwłok Wielkiego Mistrz - Juliusza Nowina Sokolnickiego, ktora odbędzie sie 26 sierpnia o godz. 13,15 w Colchester. Zmówmy modlitwę za spokój JEGO duszy. Prochy Mistrza zgodnie z jego wolą spocząć mają w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie -Godowie. O terminie złozenia do grobu będzie informacja w terminie późniejszym . Łącząc się w bólu z Rodziną módlmy się za św. pamięci Juliusza Nowina Sokolnickiego - Wielkiego Mistrza Orderu św. Stanisława. Kanclerz Konfraterni w Warszawie Grażyna Gębarska
odpowiedz
 ~czy R.Kaczorowski: wpadnie na pogrzeb rywala?????
odpowiedz
 ~70-lat od llWojny i mamy Prezydenta R.P.na Uchodźstwie w Bundesrepublic: Jednak, nowy Prezydent R.P. ciagle istnieje.....???? However,new President of Poland still exsist...???? http://order-of-st-stanislas.org/ http://order-of-st-stanislas.org/Komunikat2.htm
odpowiedz
 ~Rzecznik Biura Prezydenta R.P. w Szwajcarii: Pogrążony w smutku po stracie VIII Wielkiego Mistrza informuje, iż uroczystosci żałobne po zmarłym 17.08.2009 roku Juliuszu Ksieciu Nowinie Sokolnickim odbędą się 26.08.2009 o godzinie 15.00 w Kosciele w Colchester. W ceremonii tej weźmie również udział delegacja OSS z IX Wielkim Mistrzem na czele. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, po kremacji jego prochy zostaną przewiezione do Polski , gdzie w Kalkowie odbedzie sie uroczystość pogrzebowa. Wszystkie osoby pragnące oddac hołd temu wielkiemu Polakowi, a nie mogące przybyć do Colchester, proszone są o wźęcie udziału w uroczystej Mszy żałobnej, która będzie celebrowana 26.08.2009 roku w Katedrze Warszawskiej pod wezwaniem św. Jana o godinie 18.00. O terminie uroczystości pogrzebowych w Kalkowie zostanie wydany oddzielny komunikat. Ostatnią wolą Juliusza ks.Nowiny Sokolnickiego wyrażoną 15.08.2009 r. w Colchester w obecnosci żony Awril,Jana Zbigniewa hr. Potockiego, Zbigniewa Rocha, oraz miejscowego Notariusza było przekazanie na podstawie konstytucji z 1935 r. władzy Prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźctwie jak i Wielkiego Mistrza swemu kuzynowi Janowi Zbigniewowi hrabiemu Potockiemu, dekorujac go jednoczesnie Orderem Orła Białego, jako godnego nastepce reprezentującego Polske i realizującego wzniosłe cele statutowe OSS. Podpisane przez Juliusza kś. Nowine Sokolnickiego w tej podniosłej chwili Akty Notarialne zostały opublikowane na stronach internetowych Wielkiego Mistrza i są do wglądu w jego biurze. Wyrżajac szacunek dla zmarłego Wielkiego Mistrza informuje, iż wszystkie sprawy związane z przyszłoscią OSS zostaną omówione na zjeździe przeorów, który zostanie zwołany po uroczystosciach pogrzebowych w Kalkowie. Zaznaczam, ze jedynie zjazd ten stanowić będzie godne Kawalerów OSS forum do polemik i przedyskutowania wszystkich zgłoszonych postulatow. Do tego czasu szanujac wole zmarłego pograżmy się w zadumie i przemysleniach dotyczących wzniosłych ideii Orderu,w których to takie wartości chrześcijanskie jak charytatywność, szlachetność, szacunek bliźniego, czy honor tak duże znaczenie mają. Składajac w imieniu wszystkich Dam i Kawalerów OSS szczere kondolencje dla żony i rodziny zmarłego VIII Wielkiego Mistrza pozostaje z szacunkiem Rzecznik OSS Z.Roch C.St.S. Zurich, 20.08.2009 _____________________________________________________________________ Tel. +4144/5861580
odpowiedz
 ~Westerplatte: 1 wrzesnia br. zjada prezydenci Niemiec i Rosji i wraz z Prezydentem R.P. na Uchodźstwie Janem hr.Potockim podpiszą Akt Podpisania pokoju,który to do tej pory nie został podpisany.Wtedy to ,hr.Potocki przekaże władzę Prezydenta R.P.,Panu Lechowi Kaczynskiemu.Będą śpiewy i laudacje!!!
odpowiedz
 ~Z N.Y..z ostatniej chwili..: przyjedzie tez wnuczka Stalina....i syn Solzenicyna!!!!
odpowiedz
 ~Jędrek z Ustki: też się zapowiedział.Czeka na clearance z 'mazel tov goim polanii'
odpowiedz
 ~ten patrota: on to pewnie Irlandczyk Pat.. co to ..rota przysięgi zapadła mu w głowinie.Zuch jeden!!!!
odpowiedz
 ~spiewy i laudacje: o.Tadeuszy Rydzk wykona egzorcyzmy i wygoni ducha nazizmu i komunizmu z glów zebranych gapiów
odpowiedz
 ~Śląsk,siłą przwodnią-: -llR.P. w Parlamencie Europejskim,tak powiedział Premier R.P.JERZY BUZEK-Dziś realizuje się wizja Polski i Śląska, prezentowana przed ponad 70 laty przez Wojciecha Korfantego - uważa szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który uczestniczył w sobotę w Katowicach w widowisku dedykowanym temu polskiemu działaczowi narodowemu na Śląsku, dyktatorowi III Powstania Śląskiego. - Korfanty miał jasną wizję - cały Śląsk jest polski. Miał także jasną wizję dla Polski. Polska zwrócona ku Zachodowi, ze Śląskiem jako głównym zwornikiem, jako forpocztą. I tę wizję my na Śląsku,i my Ślązacy w Polsce, realizujemy dzisiaj - wizję Wojciecha Korfantego sprzed 70 lat - mówił Buzek w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu na Śląsku po wyborze na szefa europarlamentu. Z zainteresowaniem słuchał wystąpienia Prezydent R.P.na Uchodźstwie w Niemczech Jan Zbigniew hr POTOCKI z 'Tulczyna"
odpowiedz
 ~Śląsk dla Ślązaków...powiedział Jerzy Buzek!!!: Ubiegający się od 13 lat o sądową rejestrację Związek Ludności Narodowości Śląskiej (ZLNŚ) przyłączył się w oświadczeniu do - jak napisano - "krytyki władz Polski, w której Rosjanie zarzucają fałszowanie historii dla doraźnych potrzeb". Związek stawia polskim władzom zarzuty związane m.in. z przemilczaniem spraw związanych z dyskryminacją Ślązaków w II RP i prześladowaniami, jakie spotkały ich po II wojnie światowej. Oddajcie Ślązakom ich OJCZYZNĘ-Śląsk i zapłaccie za grzechy swoje powiedział o.Tadeusz Rydzyk...patrzac na Murzynka Bambo!!!
odpowiedz
 ~oddajcie Roztocze...: zauważył Prezydent Miasta Zamościa,Marcin Zamoyski na spotkaniu z Warszawie.Przecież Ordynacja Zamoyska prowadzona była na prawie Cesarstwa Austro-Węgierskiego mimo,że znajdowała się ostatnio pod butem Cara Mikołaja ll...Prezydent R.P.na Uchodźstwie w Niemczech Jan hr.Potocki,słuchal uważnie
odpowiedz
 ~Jan hr Potocki,lX Wielki Mistrz Orderu sw.Stanislawa: wczoraj o godz.15 w Colchester mialo miejsce pozegnanie wraz ze spopieleniem doczesnych zwlok ostatniego Prezydenta Wolnej Polski na Uchodźstwie w Londynie Juliusza Nowina Sokolnickiego Vlll Wielkiego Mistrza Orderu sw.Stanislawa.W tym samym czasie w Warszawie,Poznaniu i Gdansku odprawione zostaly Msze Święte za Dusze Prezydenta R.P.Oficjalne uroczystosci żałobne trwaja do 26 września,dnia w którym prochy złożone będą w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Gór Świętokrzyskich w Kałkowie Godowie.Wszyscy polscy PATRIOCI będą obecni....ZAPRASZAMY 26 września b.r.,Sobota
odpowiedz
 ~NSZ: Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej jest też miejscem świętym bohaterskich Żolnierzy z Brygady Narodowych Sił Zbrojnych -wojennej R.P.,kóra to Brygada wsławiła się brawurą w walce z okupantem hitlerowskim iopiekowała się mieszkańcami tej ziemii....Cześc Ich Pamięci!!!
odpowiedz
 ~Brygada NSZ: Brygada Swietokrzyska NSZ.To bylo wojsko z prawdziwego zdazenia.W pelni umundurowane i zaopatrzone w bron.Brygada wycofala sie z Polski nie podejmujac walk z Sowietami.Zajela Prage wraz z Ukrainska Armia Wyzwolencza pod dowodzstwem gen.Pawlo Szandruka,VM.Poniewaz Sowieci zaprotestowali do Aliantow,wyzwolenie Pragi przez Polakow i Ukraincow nie zostalo uznane.Te dwie brygady poddaly sie wtedy w rece Armii USA i zostala z nich utworzona Jednostka Wartownicza przy Armii USA.Dziala do lat 70tych ubieglego wieku.To sa ciekawostki drugiej wojny swiatowej....
odpowiedz
 ~gen.Pawlo Szandruk: rosyjski oficer kontraktowy w Wojsku Polskim zasluzyl sie walecznoscia w walkach z Niemcami w 1939r.W latach 60-tych odznaczony przez gen.W.Andersa Orderem Wojennym V.M.W czasie drugiej wojny swiatowej na rozkaz Hitlera aresztowany i osadzony w wiezieniu w Berlinie,pozniej zwolniony i w stopniu gen.SS objal dowodztwo Ukrainskiej Armii Wyzwolenczej przemienionej z dawnej slynnej SSGalitzen.Po poddaniu sie US Army wcielony do Oddzialow Wartwoniczych US Army stacjonujacych w Niemczech.Wielki przyjaciel Polskich i Polakow.....
odpowiedz
avatarReporter: Teraz to trzeba się dużo modlić.Co mam na myśli? Albo na ministrantów nie mylić z ministrami albo zakładać kościory rodzime z własnym guru.Wojńę to trzeba odłożyć do lamusa bo tak to sobie zakodujecie,ze zaraz będziecie posmakować tego słowa.Uwaga modne słowo "KOSMOS ZDOBYWAC" albo górkę przed domem.
odpowiedz
 ~Polskie Oddzialy Wartownicze USARMY w Niemczech Zachodnich: Do Oddzialow Wartowniczych USARMY,dolaczyli pozniej AKowcy z Powstania Warszawskiego zwolnieni z obozow jenieckich.Oddzialy Wartownicze to taki przedsionek do NATO.Sluzyli w nich dawni wrogowie,ktorzy pozniej stali sie przyjaciolmi.Polacy,Rosjanie,Ukraincy,Litwini,Lotysze itd.Patrioci polscy(AK) jak i patrioci ukrainscy (SSGALITZEN=Ukrainska Armia Wyzwolencza),Rosjanie (Wlasowcy itd).70-lat juz minelo od tej glupiej i bezsensownej wojny,a historycy ciagle pisza bzdury.....i wnerwiaja ludzi!!!pracujacych ,miast i wsi...i tu,i tam...
odpowiedz
avatarReporter: Czytam ,że ten temat jest KATARZIS Polaków czyli odreagowaniem.Jak tak jest to piszcie tak dalej może komuś ulży.Ale ja czytam i mnie zwyczajnie otępia.Czytam stronę Polaków bo jestem Polką.
odpowiedz
 ~\"Przekroj\": zawsze zaczynalem czytac slynny tygodnik krakowski "Przekroj"(nie mylic z obecnym w-wskim)od ostatniej strony.Byla tam taka historyjka obrazkowa "August Bec-walski".Teraz rozumie dlaczego smiano sie wtedy z Rzadu R.P.w Londynie......Komuna nie zawsze byla taka glupia ,jak ja teraz opisuja!!!
odpowiedz
 ~ja tam wolalem: profesora Filutka....
odpowiedz
Omnibus: Masz rację człowieku,ze z jednego Filutka sklonowano masę Filutów.Idzie Frant na Franta, ale będzie kupa śmiechu.Bo wytnie mu nie tylko kuranta ale już genitalja. Tak to się mówi dosadnie w czystym żołnierskim żargonie.Nieraz wypada cokolwiek podkreślić za co Państwo przepraszam.
odpowiedz
 ~Lech Kaczynski,Prezydent R.P.: przeprosil Czechow za napad wraz z Niemcami na Czechoslowacje w 1938 r.Czeski premier bardzo sie ucieszyl,gdyz Czechow nikt do tej pory nie przepraszal!!!.Prezydent Kaczynski zapomial przeprosic tez za napad na Czechoslowacje w 1968r,tym razem Polska i NRD okupowaly ten sam rejon Czech...
odpowiedz
Omnibus: Przepraszam,dziękuje,proszę Polak winien często to używać,może Swiat byłby lepszy.
odpowiedz
 ~Polaki sa fajne ludzie: napadaja,grabia,przyjaznia sie a to z nazistami,a to sa komuchami z sovietow,a to trzymaja sie prawa reka za serce ,tak po amerykansku i udaja grekow...takie sa te nasze polaki,a najlepsze to te z gor wedle Zakopanego od Ciurusiow z Bachledowki co tera wesele wyprawiaja swej dziolchy z irlandcem z filmow w holywoodzie...bedzie dobrze,a jest lepiej
odpowiedz
 ~znam jednego Polaka: co sam sie zakopal po pachy....i mrowki mu wyjadly oczy,bo juz nie chcial na swiat patrzec.Matka Boska go ocucila i odkopala.Oczy wylizal pies Dingo i wszystko jest OK.Wiara robi cuda.Bylo to Kozich Lapach kolo Zdunskiej Woli.AMEN
odpowiedz
 ~Gludz bedzie Prymasem Polski,czyli Inter Rexem,tzw.Krolem w Zastepstwie...Prezydenta R.P.: Jak dowiedziała się"Gazeta Wyborcza" w Kościele szykują się rewolucyjne zmiany. Nuncjusz Józef Kowalczyk ogłosił wśród biskupów nieformalny plebiscyt na prymasa. Metropolitę gnieźnieńskiego (uprawnionego do tytułu prymasa) wybierze papież Benedykt XVI. Największym poparciem oprócz nuncjusza cieszą się arcybiskupi Stanisław Gądecki i Sławoj Leszek Głódź.
odpowiedz
 ~L.S.Glodz,GCStS: i ks.Henryk Jankowski,GCStS beda na pogrzebie ostaniego prawdziwego Prezydenta R.P. na Uchodzstwie Juliusza Nowina Sokolnickiego w Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej Swietokrzyskiej w Kalkowie Godowie 26 wrzesnia b.r.,rozpoczecie donioslej uroczystosci godz.1300.ZAPRASZAMY
odpowiedz
Omnibus: Jedzą piją lulki palą,tańce swawole,wygibasy a nam Polskę rozkradają Panie Bednarski.Kto tutaj przyjął rolę służebności ?,przedśmiewca ?.Podpisał taki : niech będzie ostatni,bo wszystko drażni.
odpowiedz
 ~Lulki można palic: w Hyde Parku
odpowiedz
Omnibus: Przyjmij rzeczywistość.Ta strona to jest dla Forum a nie jakaś "tablica ogłoszeń","pisanie pamiętnika" czy "wynoszenie się paniczów".Jeszcze nie usłyszałem ,że chcesz być człowieku ostatnim ? ( wtedy będziemy mówili o służebnośći ,gdyż nie ma innej opcji tylko fałsz).
odpowiedz
 ~AGORA-Hyde Park-Rynek: miejsce,teren,na którym przedstawia się ważne sprawy publiczne do rozważenia,osądzenia,załtwienia.....to samo co Forum.Ale nasz Publicysta biegły w jezyku polskim raczej nie jest i dlatego pisze jakieś takie glupty jak wyżej
odpowiedz
 ~to jest strona Prezydenta R.P.: panowie pospolici,czyli kiedyś zwani PLEBS,wstydzic się nie ma czego w Polsce bylo kiedys 79% PLEBSU,teraz po stratach w wojnie i czasch aktywnej komuny.Plebs rozmonożył się...jest ich teraz 95%
odpowiedz
 ~Plebs Polski..: ..to dawni niewolnicy na farmach,uwłaszczeni dopiero ukazem Cara Wszechrusi Aleksandra ll,dlatego POLSKI nie lubią.To tacy polscy murzyni,ale gdy przejdzie kilka pokoleń ,to moga nawet zostac Prezydentem(???),Obama nim został,wiec możliwe to bezie tez w Polsce..np.LEPER!!!
odpowiedz
Omnibus: Chętnie poczytam Wasze artykuły i to na waszych blogach są od tego.Są o tego reklamowane usługi ogłoszeniowe elondyn.W tym artykule pomieszano to wszystko a zatem sprawy poważne z nie poważnymi i to miałem do przekazania.Część spraw jest dla POLAKOW SWIETYCH i to też miałem na myśli.Też miałem na myśli zwyczajne chamskie obrażanie na tym forum.I to mają być nasi ambasadorowie poza Polską.Nie przynoście nam wstydu.
odpowiedz
 ~fajne teksty: ..............
odpowiedz
 ~Carlton Club w Londynie: www.cfofp.co.uk/news.php?id=26
odpowiedz
 ~: [*]

odpowiedz
 ~Opatrznośc Boża: klawy miał pogrzeb w Warszawie i pochówek na budowie Swiątyni Opatrzności Bożej.Turyści będą przyjeżdżac i klaśc na tacę 'funty'.Możliwe,że jak zbiorą ,to budowę murarze dokoncza...
odpowiedz
 ~Karolina Kaczorowska: wdowa po Prezydencie R.P.na Wygnaniu w POSKu,popiera komitet p.Komorowskiego,marszałka sejmu ,p.o.Prezydenta R.P. w nadchodzacych wyborach prezydenckich w czerwcu b.r.
odpowiedz
 ~.:

odpowiedz
Open publication - Free publishing - More cooltura
CLWK
blacklemon
Team One
Capital
Kotrak
Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 03:00)
~:  Hej, jestem bardzo podekscytowany, że moje zepsute małżeństwo zos

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 08:57)
~ZOE CHUCK:  dzięki dr ADELEKE za sprowadzenie mojego męża do mnie! Jestem bard

Jak odzyskać depozyt? (godz. 12:42)
~Emigrant: Niestety Angielscy Agenci nieruchomości i Landlordowie to typowi oszuści

Chelsea dostała zgodę na modernizację stadionu (godz. 20:43)
Nowo:

Chelsea dostała zgodę na modernizację stadionu (godz. 20:43)
Nowo: To było 2017 r

KomunikatyO portaluLudzie portalupl Reklamauk AdvertisingNasz patronatKonkursyNapisz do nasWyślij materiałPartnerzyrss
Copyright 2008 elondyn.co.uk.
Support: It's Done under Epoznan.pl licence. All rights reserved.