prl cooltura
       
Niedziela, 29.03.2020 Marka, Wiktoryny, Zenona
| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych
Jakie aspiracje edukacyjne i zawodowe mają dzieci polskich imigrantów mieszkających w Londynie?
Jakie aspiracje edukacyjne i zawodowe mają dzieci polskich imigrantów mieszkających w Londynie?

Izabela Zakrzewska


ostatnia aktualizacja: 2012/07/27 13:26

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wymarzonym miejscem pracy Polaków stało się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a zwłaszcza Londyn. Niestety, zdecydowana większość Polaków żyjących w Londynie nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie. Wielu ludzi z wyższym i średnim kierunkowym wykształceniem wykonuje prace, których nie podjęłoby się w ojczyźnie…


Biorąc pod uwagę to, że współczesna młodzież ma świadomość, iż na jakość i styl życia ma wpływ zajmowane stanowisko i wiążące się z tym gratyfikacje finansowe, oraz że dla wielu młodych Polaków znaczącą wartością jest wykształcenie, pojawiają się pytania: 

– Czy dzieci polskich imigrantów, widząc, że rodzice czy też prawni opiekunowie pracują poniżej własnych kwalifikacji i kompetencji, uważają, że wykształcenie nie jest ważne, czy też chcą dla siebie innego życia zawodowego niż to, które wybrali ich rodzice? 

– Czy polska młodzież mieszkająca w Londynie ma takie same aspiracje edukacyjne i zawodowe jak jej rówieśnicy mieszkający w Polsce?

– Jakie warunki edukacyjne stwarzają swoim dzieciom Polacy mieszkający w Londynie?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania w dniach 19-28.02.2011 w Londynie przeprowadzono badania w kilku polskich szkołach przedmiotów ojczystych, wśród młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w polskiej parafii oraz dzieci rodzin polskich, z którymi autorce badań udało się nawiązać kontakt w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii.

Jednak by odpowiedzieć na pytania o aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży polskiej mieszkającej na Wyspach, należało najpierw uzyskać pełny obraz i określić specyfikę społeczności polskiej imigracji poprzez zadanie szeregu innych, szczegółowych pytań, takich jak:

– Jak kształtuje się struktura rodzin imigrantów polskich w Wielkiej Brytanii i jaka jest ich sytuacja finansowa?
– Jak wykształceni są Polacy mieszkający na Wyspach i jak przekłada się to na wykonywaną przez nich pracę?
– Jak wygląda adaptacja i integracja dzieci z polskich rodzin w nowej rzeczywistości, w jakiej się znalazły?
– Czy polska młodzież inwestuje w swoją przyszłość poprzez rozwijanie zainteresowań, korzystanie z dóbr kultury, czytanie książek?
– Jak wiele czasu poświęca się dziecku w rodzinach polskich imigrantów?
– Jak wielu polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii znajduje pracę zgodną ze swoim wykształceniem?
– Co młodzież polska sądzi o konieczności pracy w wyuczonym zawodzie i czy chce kontynuować zawodowe tradycje rodzinne?
– Jakie plany życiowe mają dzieci polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii i jaki zawód chcą wykonywać w przyszłości?
– Co młodzi Polacy uważają za łatwe, a co za trudne do realizacji w kontekście swojej w przyszłości i czy sądzą, że osiągną w życiu więcej niż ich rodzice?
Analiza zebranego materiału dostarczyła bardzo interesujących i nierzadko zaskakujących informacji o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii, ich rodzinach, problemach i aspiracjach młodego polskiego pokolenia na obczyźnie.

Płeć badanych

W badanej próbie wystąpiła niewielka przewaga osób płci żeńskiej – nie wydaje się to jednak znaczące w obliczu faktu, iż polska społeczność w Wielkiej Brytanii zmienia się niezwykle dynamicznie i ulega gwałtownym zmianom. Społeczność ta jest wciąż uzupełniana przez napływ rodaków z kraju; bardzo częste są przypadki powrotu do Polski lub zmiany miejsca emigracji. Ponieważ w warunkach równouprawnienia  nie można zakładać różnic między aspiracjami kobiet i mężczyzn, także ten argument przemawia za pominięciem statystycznej różnicy w reprezentowaniu płci przez uczestników badania ankietowego.

Wiek badanych

Wśród respondentów przeważały osoby stanowiące środkową część składu wiekowego: 14-, 15- i 16-latkowie. Wybór taki wydawał się właściwy, w tym bowiem wieku aspiracje człowieka są już w dużym stopniu ukształtowane, zaś decyzje dotyczące przyszłej drogi zawodowej – podjęte.

Czas zamieszkania w Wielkiej Brytanii

Procentowy udział poszczególnych kategorii wydzielonych według kryterium czasu zamieszkania w Wielkiej Brytanii zdawał się potwierdzać faktyczną strukturę polskiej emigracji. Największy odsetek odnotowano więc wśród grupy zamieszkującej Wyspy od czasu wielkiej fali emigracyjnej (ponad połowa respondentów), poważny udział miały też osoby przybyłe do kraju podczas emigracji przed 2004 r. Co piąty badany mieszkał w Wielkiej Brytanii od urodzenia.

Na szczególną uwagę zasługuje obraz struktury rodzin polskich imigrantów.

Struktura rodziny respondenta

Naturalną strukturę rodziny składającą się z rodziców (opiekunów) i dzieci reprezentowało 76,6 proc. Z jednym opiekunem mieszkało 21,8 proc. ankietowanych. Znamienny wydaje się fakt, iż rodziny wielopokoleniowe (w tym przypadku składające się z dziadków, opiekunów i dzieci) to zaledwie 1,7 proc. respondentów.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że spośród wymienionych struktur rodzin aż 13,4 proc. to tak zwane rodziny zrekonstruowane.

Wykształcenie matek/opiekunek i ojców/opiekunów badanej młodzieży

Z punktu widzenia przedmiotu badań, którym są aspiracje młodego człowieka związane z degradacją zawodową ich rodziców, ważne wydaje się spostrzeżenie, iż w badanej grupie wykształcenie matek było stosunkowo wysokie. Niemal co trzecia legitymowała się dyplomem wyższej uczelni. Jeszcze więcej z nich (37 proc.) miało wykształcenie średnie.

W świetle prowadzonych badań można więc było sformułować wniosek, iż w ankietowanej grupie dominowały rodziny, w których matki mają bardzo wysoki poziom wykształcenia.

Podobne zjawisko dotyczyło ojców/opiekunów prawnych: co piąty z nich ukończył studia wyższe, aż 41,2 proc. legitymowało się wykształceniem średnim. Nieco większy niż w przypadku matek odsetek ojców miał wykształcenie podstawowe. Nie zmienia to jednak faktu, iż kategoria ta ma zaledwie kilka procent udziału w badanej populacji.

Praca wykonywana przez matkę/opiekunkę oraz ojca/opiekuna

Uzyskane wyniki świadczyły o degradacji zawodowej matek/opiekunek: choć posiadały one dobre, potwierdzone dokumentami wykształcenie, wykonywały najczęściej zawody tego niewymagające. Najczęściej reprezentowany zawód (14,3 proc.) to sprzątaczka. Istotne, kilkuprocentowe udziały miały też profesje sprzedawcy oraz pracownika zatrudnionego w kuchni.

Praca w fabryce była udziałem 6,7 proc. matek. Zawody wymagające wykształcenia (oraz tradycyjnie związane z określonym prestiżem i pozycją społeczną) miały znacznie niższą reprezentację: nauczycielka – 1,6 proc., lekarka – 2,5 proc. czy dziennikarka – 0,8 proc.

Na uwagę zasługuje też kategoria „nie wiem” – wydaje się mało prawdopodobne, aby 36 proc. badanych nie znało pracy, jaką wykonuje ich matka. Można przypuszczać, iż przynajmniej część z nich ukrywa rodzaj pracy wykonywanej przez matkę.

Identyczną sytuację obserwowano w grupie ojców/opiekunów. Aż 11,8 proc. z nich pracowało na budowie, zaś 7,6 proc. jako kierowcy. W fabryce pracowało prawie 6 proc. Niewielu było reprezentantów zawodów wymagających potwierdzonego dyplomem wykształcenia: 1,6 proc. – lekarze, 0,8 proc. – dentyści i prawnicy.

Ciekawy wynik uzyskano jednak w grupie informatyków – osób, od których wymaga się wszak specjalistycznego wykształcenia – było ich aż 5 proc. Ma to być może związek ze specyfiką brytyjskiego rynku pracy i szczególnym zapotrzebowaniem na tego rodzaju pracę.

Wartość kategorii „nie wiem” (42 proc.) jest jeszcze wyższa niż w przypadku matek i interpretacja tego wskaźnika może być analogiczna jak w ich przypadku.

Ocena sytuacji finansowej rodziny

Mimo bezsprzecznie dowiedzionej degradacji zawodowej rodziców osób badanych ich sytuacja materialna oceniana była nad wyraz dobrze: jedynie 8,4 proc. wypowiedziało się o tej sytuacji jako przeciętnej lub złej. Odnotowano najwięcej (58 proc.) odpowiedzi, iż status finansowy jest dobry lub bardzo dobry (33,6 proc.).

Zdaje się więc, że ceną za degradację – wynikającą z poszukiwania swego miejsca na rynku pracy za granicą – jest wysoki status majątkowy. Związek ten widać bardzo wyraźnie – zwłaszcza iż sytuacja określana mianem złej była udziałem jedynie dwóch rodzin z badanej zbiorowości. Niska ocena zamożności rodziny nie miała w przypadku badanych wpływu na ich aspiracje edukacyjne i zawodowe.


 

• Widzisz błąd na stronie? Wyślij informację do redakcji.
• Zapisz się do naszego newslettera - najświeższe wiadomości codziennie na Twój e-mail
• Wyślij do znajomego
 ~Ewa: bardzo ciekawe badanie! czy jego wyniki sa dostepne w internecie? bardzo chetnie poczytalabym wiecej na ten temat, stad prosze o podanie dalszych namiarow.

odpowiedz
 ~Basia: pomóżcie rodakom orwierać biznesy to nie będą sprzątać.Jest równoć w Europie niech każdy robi co umie.pozdrawiam[krawcowa-14-mcy w UK] 
odpowiedz
avatarkama-koma: Bardzo ciekawe badania. a jak wyglądają kredyty w anglii? czy łatwo je otrzymać przez Polaka? są duże problemy? to by było też ciekawe rozwiązanie dla własnego biznesu.

odpowiedz
 ~Anka: Niestety, bariera językowa znacznie to utrudnia. wiem, bo moja znajoma nawet wzięła kredyt w uk na własny biznes, ale musiała wrócić do kraju, bo jej się tam nie udało. a właśnie z powodu kłopotów z komunikacją z klientami, niestety.
odpowiedz
Open publication - Free publishing - More cooltura
CLWK
blacklemon
Team One
Capital
Kotrak
Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 12:30)
~Marta Leon:  ŁAŁ!! To jest najwspanialsza rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczy

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 22:00)
~Doretta: O MÓJ BOŻE!!! To z pewnością szokujące i prawdziwe świadectwo

Chelsea dostała zgodę na modernizację stadionu (godz. 09:32)
~Emil: Dobra wiadomość

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 12:41)
~Jana Alois:  Nie chciałem rozwodu, ponieważ bardzo kocham mojego męża i nie ch

Prawa rodzicielskie w Wielkiej Brytanii (godz. 05:03)
~JEFF: Moja rodzina jest bardzo szczęśliwa, że ​​jesteśmy teraz razem

KomunikatyO portaluLudzie portalupl Reklamauk AdvertisingNasz patronatKonkursyNapisz do nasWyślij materiałPartnerzyrss
Copyright 2008 elondyn.co.uk.
Support: It's Done under Epoznan.pl licence. All rights reserved.